Μητσοτάκης: Στα 780 ευρώ ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου 2023 – Στο 9,4% η αύξηση

Στα 780 ευρώ ορίζεται ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου 2023, αυξημένος κατά 9,4%, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το ύψος του κατώτατου μισθού, ανέρχεται «στο ανώτατο όριο των δυνατοτήτων μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Όπως έχει μεταδώσει το bankingneews.gr, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει και σειρά επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ και υπολογίζονται επί του βασικού μισθού. το επίδομα ανεργίας, αλλά και σειρά επιδομάτων που καταβάλει ο ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα:

1. Επίδομα ανεργίας: Το ημερήσιο επίδομα είναι στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ. Έτσι εφόσον ο κατώτατος μισθός αυξηθεί κατά 7,6-7,8% το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα 471-473 ευρώ, επειδή ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος). Αντίθετα, το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ τον μήνα δεν πρόκειται να αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.
2. Το ειδικό Βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και από 227,65 ευρώ διαμορφώνεται στα 244-246 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).
3. Το ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 262,67 ευρώ διαμορφώνεται στα 282-284 ευρώ.
4. Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 262,67 ευρώ διαμορφώνεται στα 282-284 ευρώ.
5. Το ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 350,23 ευρώ διαμορφώνεται στα 376-378 ευρώ.
6. Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ύψους 824,63 ευρώ διαμορφώνεται στα 887-889 ευρώ.
7. Καλλιτεχνικό επίδομα: Για επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ. στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ύψους 557,22 ευρώ διαμορφώνεται στα 599-601 ευρώ.
8. Το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων ύψους 437,79 ευρώ διαμορφώνεται στα 461-463 ευρώ.
9. Βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολουμένους. Σήμερα διαμορφώνεται στα 438 ευρώ και από την 1η Απριλίου θα ανέλθει σε 462 έως 475,2 ευρώ.
10. Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας: Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
11. Ειδική παροχή μητρότητας: Ισούται με τον κατώτατο μισθό.
12. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: Καταβάλλονται έως 3 μισθοί. Για εργαζομένους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 2.139 ευρώ σήμερα και 2.256 έως 2.320 ευρώ από την 1η Απριλίου.
13. Αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).
14. Αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.
15. Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
16. Αποζημίωση για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης. Ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 23,88 ευρώ και από την 1η Απριλίου θα κυμαίνεται από 25 έως 26 ευρώ.

www.bankingnews.gr

loading...