Ιουστινιανός Β΄: Ένας πραγματικά σκληρός αυτοκράτορας του Βυζαντίου

Από τους πιο σκληρούς αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο συγκεκριμένος ήταν αδίστακτος, ανελέητος και πολύ σκληρός.

Συγκεκριμένα η πολιτική του ήταν αυτό που λέμε εναντίον όλων και στόχευε στο να αφανίσει ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ εμφανιζόταν στον δρόμο του, με κάποιες ψιλοϋπερβολικές εξάρσεις βέβαια. Όλο του το “είναι” και το “εγώ” είχε ένα στόχο, να εκδικηθεί και να κυριαρχήσει.

Ο λόγος για τον Ιουστινιανό το Β’, έναν πραγματικά Σκληρό αυτοκράτορα και στρατηγό της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (ή της Βυζαντινής, αν το προτιμάτε).

loading...