Εφορία: Έρχονται «λυπητερές» για ξεχασμένες συγκεντρωτικές – Kαταιγισμός από «ραβασάκια» για παλιές φορο-αμαρτίες

«Τρέχουν» στην ΑΑΔΕ για να προλάβουν την παραγραφή χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος του έτους.

«Ραβασάκια» με πρόστιμα 100 ευρώ για παλιές φορο-αμαρτίες στέλνει η ΑΑΔΕ σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων που παραγράφονται στο τέλος του 2023.
Τα πρόστιμα που βρίσκουν στο λογαριασμό τους στο TAXISnet οι υπόχρεοι αφορούν τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2017.
Ο εντοπισμός των παραβατών έγινε από τις αρμόδιες ΔΟΥ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής όπου καταγράφονται με κόκκινη ένδειξη οι εκπρόθεσμα υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, καθώς και οι μη υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων.
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανέρχονται σε 100 ευρώ για όλες τις εκπρόθεσμα υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, ή και για όλες τις μη υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις, που αφορούν στο ίδιο ημερολογιακό έτος.
Επισημαίνεται ότι για το φορολογικό έτος 2021 και τα επόμενα έτη καταργήθηκε η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων εσόδων και εξόδων καθώς τέθηκε σε ισχύ το μέτρο της ηλεκτρονικής υποβολής των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων εσόδων στην πλατφόρμα mydata. που αποτελεί ισχυρό όπλο στα χέρια της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό περιπτώσεων μη έκδοσης τιμολογίων ή της έκδοσης πλαστών τιμολογίων ή της έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων ή της έκδοσης ανακριβών τιμολογίων.
Την ίδια ώρα στις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2023 επικεντρώνονται οι έλεγχοι της εφορίας.
Τα σημειώματα με την επιβολή των προστίμων και των φόρων θα πρέπει να έχουν φθάσει στους φορολογούμενους πριν την εκπνοή του 2023 καθώς σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.
Στο στόχαστρο βρίσκονται:
– Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2017 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση τα αναδρομικά που έχουν εισπράξει, η ΑΑΔΕ θα στείλει «ραβασάκια» με το ποσό το φόρου που έχει προσδιοριστεί από τον φόρο-ελεγκτικό μηχανισμό.
– Υποθέσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2017 ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών τις γνωστές ΜΥΦ.
– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2014, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2020.
– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2012 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
– Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2007, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι οποίες παραγράφονται στη 15ετία.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

loading...