Μακάριοι είστε όταν σας κατηγορήσουν, ή σας θέσουν υπο διωγμό ή πουν εναντίον σας κακό λόγο ψευδόμενοι εξαιτίας μου. Να χαίρεστε επειδή ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Δυνατό παράδειγμα είναι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, που ενώ τον λιθοβολούσαν, είδε τους ουρανούς ανοιγμένους , και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Και καθώς ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είπε: Θεέ μου, μην τους λογαριάσεις αυτή την αμαρτία… Αυτή ήταν η στάση του, καθώς η καρδιά του ήτανε γεμάτη αγάπη, ενώ, οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς διέγειραν τον διωγμό με ψευδομάρτυρες που παρουσίασαν εναντίον του. Αλλά και ο καθένας από εμάς, όταν έχει καρδιά ταπεινή και πνεύμα συντριμμένο, και επιθυμεί την αλήθεια του Θεού, τότε ο Θεός στέλνει το πνεύμα του Χριστού μέσα του, και το σώμα του γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος . Γι αυτό και ο μάρτυρας Στέφανος είχε κηρύξει προηγουμένως: Έτσι λέει ο Κύριος. ‘’Ποιόν ναό θα οικοδομήσετε σε Μένα, ο ουρανός είναι θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδιών μου. Σεις είστε σκληροτράχηλοι και πάντοτε αντιτάσσεσθε ενάντια στο Άγιο Πνεύμα.’’ Όταν όμως ο Θεός βλέπει μία καρδιά ταπεινή και ειλικρινή, τότε έρχεται με το πνεύμα του και κατοικεί μέσα μας, και μας οδηγεί σε όλη του την αλήθεια. Ας προσευχηθούμε: Θεέ μου, όπως έκανες να λάμψει το φως μέσα από το σκοτάδι, λάμψε μέσα μου το φως του ευαγγελίου της γνώσης της δόξας σου δια του Ιησού Χριστού. Στείλε κατά την υπόσχεση σου τον Παράκλητο, το Πνεύμα της αληθείας που θα με οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ο λόγος σου λέει, ότι, ‘’όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσεβή τρόπο εν Χριστώ, θα διωχθούν’’. Βοήθησέ με, όταν με απορρίπτουν η λένε ψέμματα ή με κατηγορούν άδικα χάρη του ονόματός σου, να μένω στην πίστη και τα λόγια σου να είναι θεμέλιο για την ζωή μου.

loading...