Έσωσαν το σπίτι τους και παράλληλα το δάνειό τους «κουρεύτηκε» κατά 60%

Ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά, κατάφερε να διασώσει την κύρια κατοικία του αλλά και να πετύχει «κούρεμα» περίπου 60% σε δάνειο που είχε λάβει για την αποπεράτωσή της!
Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε λόγω της απόφασης που έλαβε πρόσφατα το Ειρηνοδικείο Ρόδου, στο οποίο είχε προσφύγει το ζευγάρι δια του δικηγόρου του, ζητώντας να ενταχθεί στο νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο το οποίο με την απόφαση του (68/2023 του Ειρηνοδικείου Ρόδου) προχωρά σε γενναίο «κούρεμα» του δανείου που είχε ο 38χρονος και η 35χρονη σύζυγός του, προστατεύει την κύρια κατοικία που διαμένουν οι ίδιοι με τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής τους θα το καταβάλλουν σε δόσεις.

Πιο αναλυτικά, ο 38χρονος σύζυγος είναι ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς σταθερή εργασία και η 35χρονη άνεργη για αρκετά έτη, επιφορτισμένη με την ανατροφή των δύο παιδιών τους ηλικίας 7 και 11 ετών αντίστοιχα.

Το ζευγάρι είχε οφειλές από στεγαστικό δάνειο που είχαν λάβει, με σκοπό να αποπερατώσουν την ημιτελή οικία ιδιοκτησίας του συζύγου (του 38χρονου).

Το δάνειο το έλαβαν πριν το 2010 από Τράπεζα που αργότερα εξαγοράστηκε από άλλη, με την οποίαν και συνήψαν αναπροσαρμογή της σύμβασής τους το έτος 2013.

Οι οφειλές τους στη Τράπεζα συνολικά ανέρχονταν στο ποσό των 115.000 ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και λοιπών εξόδων μέχρι σήμερα.

Η εκδοθείσα απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου «κούρεψε» το παραπάνω ποσό που οφείλουν στη Τράπεζα από 115.000 ευρώ στο ποσό των 49.470 ευρώ.

Επίσης όρισε τον χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού σε είκοσι (20) χρόνια, λαμβανομένων υπόψη του χρέους που πρέπει να πληρώσουν για τη διάσωση της κατοικίας τους, της οικονομικής δυνατότητας και της ηλικίας τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της μηνιαίας δόσης στην Τράπεζα θα ανέρχεται στο ποσό των 206,12 ευρώ για 240 μήνες (20 χρόνια 12 μήνες), η δε καταβολή των δόσεων θα γίνεται χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το ποσό αυτό της δόσης, με βάση την απόφαση θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την πάροδο 37 μηνών, ενώ κατά τη διάρκεια των 36 μηνών θα καταβάλλεται το ποσό των 100 ευρώ. Μάλιστα ορίζεται ποσό 50 ευρώ από τον κάθε σύζυγο.

Η εν λόγω απόφαση έκρινε ότι καθόσον οι αιτούντες έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τα οποία δεν ανελήφθησαν εντός του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης.

Το Δικαστήριο έλαβε υπ’ όψιν του τα πάσης φύσεως εισοδήματα των αιτούντων, το ύψος των χρεών τους, την οικονομική βοήθεια που δέχονται από τους συγγενείς τους καθώς και τις ανάγκες και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσής τους, τα έξοδα των παιδιών τους που αυξάνονται όσο μεγαλώνουν και ότι η οικονομική τους κατάσταση κρίθηκε ότι, δεν αναμένεται να αλλάξει δραματικά στα επόμενα χρόνια.

Επίσης ότι με την ανατροφή των δύο τέκνων τα έξοδα των οποίων αυξάνονται όσο μεγαλώνουν, ο αιτών ακόμα και αν εξασφαλίσει σταθερή εργασία δεν αναμένεται να έχει αποδοχές υψηλότερες των μηνιαίων δαπανών της οικογένειας.

Και βέβαια, το δικαστήριο με την ίδια απόφασή του εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία τους, ιδιοκτησίας του 38χρονου συζύγου.

(από rodiaki. gr /

loading...