JP Morgan: Μην εκπλαγείτε εάν το ΤΧΣ αρχίσει άμεσα τις πωλήσεις μετοχών των ελληνικών τραπεζών – Η περίπτωση της Εθνικής

 

Η στρατηγική εκποίησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εγκαινιάζει μια τριετή διαδικασία μέσω της οποίας το Ταμείο θα διαθέσει τις τραπεζικές του συμμετοχές και θα οδηγήσει τις ελληνικές τράπεζες σε πλήρη ιδιωτική ιδιοκτησία μέχρι το τέλος του 2025.

Όπως σχολιάζει και η JP Morgan, ενώ το πλαίσιο είναι φτωχό σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές, με το Ταμείο να φροντίζει να μην αναφέρει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή αλληλουχία των συναλλαγών, δεσμεύεται για μια διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία που θα περιλαμβάνει αρκετές συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά ή/και ιδιωτικές πωλήσεις.

Σύμφωνα με την JP Morgan, αν και δεν βλέπει το Ταμείο να βιάζεται ιδιαίτερα, δεν θα την εξέπληττε να υπάρξει μια πρώτη συναλλαγή τους επόμενους μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ισχυρή απόδοση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα ποσοστό 40,39% στην Εθνική Τράπεζα, 27% στην Τράπεζα Πειραιώς, 9% στην Alpha Bank και 1,4% στη Eurobank.

Αυξάνεται το free float

Σύμφωνα με την JP Morgan, η στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ σηματοδοτεί την τελική φάση μιας μακράς διαδικασίας μετά από αρκετές ανακεφαλαιοποιήσεις και το ρόλο του σε βασικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για τον Ηρακλή, που επέτρεψε τελικά τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από το 2020.

Η διαδικασία θα οδηγήσει τις ελληνικές τράπεζες σε πλήρη ιδιωτική ιδιοκτησία, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ΕΤΕ και την Πειραιώς, δεδομένου του μεγάλου ποσοστού συμμετοχής, αυξάνοντας δυνητικά την ελεύθερη διακύμανση και βοηθώντας στη ρευστότητα.

Όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι

Το Ταμείο εξηγεί ότι θα ενεργήσει προληπτικά ώστε να εντοπίσει ευκαιρίες για την εκτέλεση μεμονωμένων συναλλαγών και θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, όπως το επιταχυνόμενο book building, η πλήρης προσφορά, ή ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης, μεταξύ άλλων.

Το Ταμείο θα εξετάσει επίσης προσεγγίσεις από επενδυτές για άμεσες στρατηγικές πωλήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε προτάσεις που ενδέχεται να υποβάλουν οι διοικήσεις των τραπεζών.

Σύμφωνα με την JP Morgan η τελευταία θα μπορούσε να συνεπάγεται μια πιθανή επαναγορά μετοχών, για παράδειγμα από την ΕΤΕ τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης, με την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων και την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές δεν θα αποτελούσαν έκπληξη

Το Ταμείο έχει ως στόχο να διαθέσει τις συμμετοχές του στις τράπεζες πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2025, όταν, βάσει του ισχύοντος νόμου, λήγει και η διάρκεια ζωής του Ταμείου.

Το Ταμείο φροντίζει να μην δεσμευτεί για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή αλληλουχία των συναλλαγών και εξηγεί ότι θα σταθμίσει διάφορους παράγοντες στις αποφάσεις του, συμπεριλαμβανομένης της τιμής της συναλλαγής, του μεγέθους της προσφοράς και της ποιότητας και/ή του εύρους των επενδυτών.

Ενώ η JP Morgan δεν βλέπει το Ταμείο να βιάζεται ιδιαίτερα, δεν θα την εξέπληττε να δούμε μια πρώτη συναλλαγή κατά τους προσεχείς μήνες ως μέσο σηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ισχυρή απόδοση των ελληνικών τραπεζικών μετοχών.

Τι ανέφερε η Morgan Stanley

Morgan Stanley: Θετικό το σχέδιο του ΤΧΣ για την αποεπένδυση από τις ελληνικές τράπεζες, αλλά χρειάζεται σαφήνεια

Η στρατηγική αποεπένδυσης από τις ελληνικές τράπεζες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υποδηλώνει πρόοδο, σύμφωνα με την Morgan Stanley, αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, δεδομένου του χρονικού πλαισίου έως το τέλος του έτους 2025 για την ολοκλήρωση των εκποιήσεων.

Σημάδια προόδου προς την κατεύθυνση της εκποίησης της συμμετοχής του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες μπορεί να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα μια υπερφόρτωση στις μετοχές ωστόσο, σύμφωνα με την Morgan Stanley, αυτή θα είναι μια θετική εξέλιξη καθώς θα συμβάλει στην αύξηση του free float και στην αύξηση της ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες.

Τι νέο υπάρχει

Το ΤΧΣ (το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) ανακοίνωσε το σχέδιο στρατηγικής του 2023-2025 για τις εκποιήσεις των ελληνικών τραπεζών, σε συνέχεια της έγκρισής του από το Υπουργείο Οικονομικών.

Το σχέδιο καθορίζει το πλαίσιο που θα θέσει το ΤΧΣ προκειμένου να εκποιήσει τις συμμετοχές του στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Alpha, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, με το ΤΧΣ να κατέχει σήμερα αντίστοιχα ποσοστά ύψους 9%, 1,4%, 27% και 40%).

Η διαδικασία αποεπένδυσης πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους 2025.

Σύμφωνα με το ΤΧΣ, η απόφαση για την αποεπένδυση από τις τράπεζες έρχεται στο πλαίσιο της προόδου που έχει επιτύχει ο κλάδος για την “αντιμετώπιση των αδυναμιών και την επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας”.

Επιπλέον, η αποεπένδυση θα προσφέρει οφέλη στην ελληνική οικονομία μέσω της αύξησης του free float των ελληνικών τραπεζών, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, μέσω περισσότερων ευκαιριών για άμεσες ξένες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα σε κλίμακα και μέσω της επίδειξης προόδου προς την αποκατάσταση ενός τραπεζικού τομέα υπό πλήρη ιδιωτική ιδιοκτησία.

Μορφές αποεπένδυσης

Όσον αφορά την πορεία προς την αποεπένδυση, οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες του ΤΧΣ θα λάβουν τρεις μορφές:

Επιμέλεια (Stewardship),

Προετοιμασία (Preparation)

Υλοποίηση (Execution).

Οι τρεις αυτές μορφές δραστηριότητας έχουν μεν μια φυσική αλληλουχία, αλλά επικαλύπτονται στο πλαίσιο μιας οποιασδήποτε μεμονωμένης συναλλαγής (π.χ. σε περίπτωση τμηματικής διάθεσης).

Οι διαφορετικές δομές συναλλαγών μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

• Συναλλαγή μέσω Κεφαλαιαγοράς: οι μετοχές πωλούνται απευθείας στην ανοιχτή αγορά μετοχών μέσω διαδικασίας που στοχεύει σε ευρεία διανομή σε κατά κύριο λόγο θεσμικούς επενδυτές, με την τιμή να καθορίζεται συνήθως μέσω: (i) μιας διαδικασίας bookbuilding που ενσωματώνει κάποιο βαθμό ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών, ή (ii) μέσω του συνήθους μηχανισμού διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο.

Η Στρατηγική αποεπένδυσης περιλαμβάνει τρεις δομές Συναλλαγών μέσω Κεφαλαιαγοράς με πρωτοβουλία του Ταμείου (Accelerated Bookbuild, Fully Marketed Offering και trading plan/dribble out) και μία με πρωτοβουλία της αντίστοιχης Τράπεζας (share buyback).

Το Ταμείο μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδυασμό των παραπάνω δομών, εάν αυτό είναι συμφέρον λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες.

• Ιδιωτική συναλλαγή: μεγάλο πακέτο μετοχών (μερίδιο 5% ή μεγαλύτερο ή το πλήρες μερίδιο εάν το ΤΧΣ κατέχει λιγότερο από 5%) πωλείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή δημόσιας εξαγοράς σε επενδυτή (επενδυτές) που επιδιώκει (επιδιώκουν) να αποκτήσει (αποκτήσουν) σημαντικό μερίδιο στην Τράπεζα.

www.bankingnews.gr

loading...