Είσαστε σίγουροι ότι ανήκουμε στο είδος Homo Sapiens Sapiens;

Προσωπικά πιστεύω ότι ανήκουμε στο είδος Homo cretinus cretinus και θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω. 

loading...