Ανεπαρκής ο έλεγχος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο Μονακό

 

Μια έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και είδε η EURACTIV επισημαίνει βασικά τρωτά σημεία στα μέτρα του Μονακό κατά του ξεπλύματος χρήματος και η χώρα κινδυνεύει να τεθεί υπό έντονο έλεγχο από το διεθνές παρατηρητήριο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Η έκθεση επιμένει ότι το Μονακό αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως λόγω των «διεθνώς προσανατολισμένων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων» που προσφέρονται – και το Πριγκιπάτο αποτελεί «πρωταρχικό στόχο» για παράνομες διασυνοριακές χρηματοοικονομικές ροές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι απάτες διαπράττονται στο εξωτερικό, ενώ τα έσοδα από το έγκλημα ξεπλένονται στο Μονακό, σημειώνεται στην έκθεση.

Οι αναλύσεις κινδύνου, η διεθνής συνεργασία και η αποτρεπτική ισχύς των κυρώσεων δεν είναι απολύτως κατάλληλες για την αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης και διαφθοράς, προστίθεται.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την οποία η FATF ρυθμίζει επίσης σε διεθνές επίπεδο, διαπιστώθηκε ότι είναι σχετικά χαμηλοί, αν και απαιτούνται πιο εμπεριστατωμένες αναλύσεις από τις αρχές του Μονακό.

Η χώρα πρόκειται να εισέλθει σε φάση παρατήρησης διάρκειας ενός έτους μετά την υποβολή της έκθεσης στην ολομέλεια της FATF στις 20 Φεβρουαρίου. Εάν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν δουν το φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κινδυνεύουν να κατονομαστούν σε μια δημόσια «γκρίζα λίστα». Το Μονακό είχε το όνομά του στον γκρίζο κατάλογο μέχρι που αφαιρέθηκε το 2009.

Η έκθεση ρίχνει εκ νέου τα φώτα της δημοσιότητας στο Μονακό και στον χρηματοπιστωτικό του κλάδο, ο οποίος πρόσφατα κατηγορήθηκε ότι προστάτευε την περιουσία Ρώσων ολιγαρχών πριν ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η έκθεση είναι το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης αξιολόγησης από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL). Η MONEYVAL αξιολογεί τη συμμόρφωση των μελών του Συμβουλίου με τα διεθνή πρότυπα και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής με βάση τις 40 συστάσεις της FATF.

«Ανομοιόμορφη» εποπτεία

Εν όψει των υφιστάμενων απειλών, η έκθεση υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) είναι «άνιση» και ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά υπόψη όλοι οι κίνδυνοι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά το ξέπλυμα των εσόδων από την απάτη της φορολογίας εισοδήματος που διαπράττεται στο εξωτερικό: η φοροδιαφυγή δεν ποινικοποιείται στο Μονακό και δεν έχει πραγματοποιηθεί σοβαρή ανάλυση κινδύνου.

«Σημαντικές βελτιώσεις» απαιτούνται επίσης στις εποπτικές δραστηριότητες του Μονακό όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως οι κτηματομεσίτες, οι έμποροι ακινήτων και οι ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες – οι οποίες αντιμετωπίζουν ελάχιστες ή καθόλου επίσημες ρυθμίσεις, αλλά μέσω των οποίων μπορούν να διακινηθούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εν λόγω επιχειρηματικοί τομείς αντιπροσωπεύουν προφίλ υψηλού κινδύνου οικονομικής απάτης, αν και κανένα κατάλληλο σύστημα δεν εφαρμόστηκε πραγματικά κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, η οποία διήρκεσε έως τον Μάρτιο του 2022.

Η εφαρμογή μιας προσέγγισης εποπτείας βάσει κινδύνου «ώστε η ένταση, καθώς και η συχνότητα των επιτόπιων επιθεωρήσεων, να μπορούν να προσαρμόζονται ανάλογα με τους κινδύνους» κρίνεται επιτακτική ανάγκη.

Πρέπει επίσης να εισαχθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείες διαχείρισης πλούτου και ιδιωτικής τραπεζικής, οι οποίες παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο της χώρας.

Ανεπαρκείς έρευνες και διώξεις

Μια βασική ανησυχία που διαπίστωσε η έκθεση είναι αυτή των διώξεων και των κυρώσεων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος. Πολλές υποθέσεις δεν εντοπίζονται εξαρχής από τις αρχές – ενώ η ταχύτητα των ερευνών εγείρει ερωτήματα.

Αυτό μιλάει για εγγενή προβλήματα στο δικαστικό σύστημα του Μονακό, όπου ο Γενικός Εισαγγελέας έχει περιορισμένες εξουσίες έρευνας, ο αριθμός του προσωπικού είναι ανεπαρκής και η κατάθεση προσφυγής δεν έχει χρονικό περιορισμό. Συνολικά, οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν έως και 10 χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση.

Ως εκ τούτου, ο χειρισμός σύνθετων υποθέσεων οικονομικής απάτης παραμένει ανεπαρκής – και ο αριθμός των υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες φαίνεται πολύ χαμηλός σε σύγκριση με το προφίλ κινδύνου του Μονακό. Μόνο έξι καταδικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν μεταξύ 2017 και 2021, παρά τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Όσον αφορά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, αυτές «είναι αναλογικές αλλά όχι αποτελεσματικές ή αποτρεπτικές και έχουν επιβληθεί μόνο μία φορά». Συνολικά, το σύστημα που εφαρμόζεται στις έρευνες και τις διώξεις έχει παρουσιάσει «χαμηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας».

Η διεθνής συνεργασία αντιμετωπίζει εμπόδια

Ενώ το Μονακό είναι μάλλον ενεργό στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, η εσωτερική νομοθεσία θέτει «ασυνήθιστα και θεμελιώδη εμπόδια» στην επιστροφή των απαντήσεων στις χώρες που υποβάλλουν αιτήματα. Το γεγονός ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε μια διασυνοριακή έρευνα μπορούν να ασκήσουν προσφυγή στο Μονακό επιβραδύνει τελικά σημαντικά τη διαδικασία και έχει αποδειχθεί ότι παρεμποδίζει τις διεθνείς έρευνες στο παρελθόν.

Ομοίως, τα αιτήματα του Μονακό για διεθνή υποστήριξη λειτουργούν γενικά καλά, αν και δεν είναι πάντοτε ανάλογα με τους σχετικούς κινδύνους. Σημειωτέων, «δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα δήμευσης, αν και στην περίπτωση δύο καταδικαστικών αποφάσεων για ML η περιουσία είχε εγκαταλείψει το Μονακό».

Η «ουσιαστική» βελτίωση των χρόνων ανταπόκρισης και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας ώστε να επιβάλλονται προθεσμίες προσφυγής θα πρέπει να αποτελέσουν σημεία δράσης προτεραιότητας για τις αρχές του Μονακό.

«Γκρίζα λίστα»

Η κυβέρνηση των Μονεγάσκων δήλωσε στη EURACTIV ότι «συμμορφώθηκε πλήρως με τις συστάσεις πολιτικής της έκθεσης» και ήταν αποφασισμένη να τις εφαρμόσει γρήγορα σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης με τα διεθνή πρότυπα.

Η έκθεση εγκρίθηκε στην ολομέλεια της MONEYVAL στις 9 Δεκεμβρίου 2022. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ολομέλεια της FATF στις 20 Φεβρουαρίου θα θέσει το Μονακό σε μονοετή περίοδο παρατήρησης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αρχές των Μονεγάσκων θα συνεργαστούν ενεργά με τη FATF εντός του έτους για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ελλείψεων.

Εάν το Μονακό αποτύχει, κινδυνεύει να μπει σε «γκρίζα λίστα» ήδη από τα μέσα του 2024. Στις χώρες που έχουν συμπεριληφθεί σε γκρίζα λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Αλβανία, τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, το Μαρόκο και ο Παναμάς. Το Μονακό βρισκόταν σε παρόμοιο κατάλογο «Μη συνεργάσιμων φορολογικών παραδείσων» του ΟΟΣΑ μέχρι το 2009.

Η περίοδος παρατήρησης ενός έτους «δεν μιλάει για μια γενική αποτυχία του συστήματος AML στο Μονακό, αλλά είναι μάλλον το άθροισμα των παρατηρήσεων που έγιναν σε ένα σύνολο διαφορετικών θεμάτων», πρόσθεσε η κυβέρνηση.

Οι αρχές του Μονακό έχουν προβεί σε μια σειρά νομοθετικών μεταρρυθμίσεων από τον Απρίλιο του 2022 για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων προτεραιότητας της έκθεσης, ιδίως στον χώρο των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

https://www.euractiv.gr

loading...