Μήνυμα προς όλους τους ΕΛΛΗΝΕΣ!!!Η Βασιλευόμενη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- Λαός, γέροντες και ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ!! – ΒΙΝΤΕΟ

 

Στο πολίτευμα αυτό οι εξουσίες ασκούνται γενικά από το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση, η οποία και φέρει την απόλυτη ευθύνη όλων των πράξεών της και εφόσον απολαύει της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου. Στον Βασιλιά ανήκουν μόνο αντιπροσωπευτικές αρμοδιότητες και κυρίως οι επικυρώσεις νόμων και διαταγμάτων. Η θέση του συνήθως είναι κληρονομική.

loading...