ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ Ο ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΛΑΥΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ! ΕΝΩ ΚΑΤΑΣΦΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ!!

«ΤΑ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΤΕΣΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΣΟΥ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΕΝ ΡΟΜΦΑΙΑ»
ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟ

Σφραγισμένος από το καθεστώς του Κιέβου ο Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Άνω Λαύρα Κιέβου-Σπηλαίων/Πετσέρσκ, 3 Ιανουαρίου 2023. Ερήμωση….. τὰ

θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ. 

Σημειωτέον είναι ο τρίτος ιερότερος τόπος της Παναγίας παγκοσμίως. Την ίδια ώρα καθεστωτικά όργανα σφάζουν τους ιερείς της Κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα στους ναούς.. έρχου Εσφαγμένο Αρνίο Οργισμένο Αρνίο της Αποκάλυψης!!

Κι άλλη Επίθεση με μαχαίρι κατά ιερέα στο Chornomorsk ( Οδησσός) 25/12/22.

10 καὶ εἶπεν ᾿Ηλιού ( σσ και εμείς μαζί σου) · ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπόν σε οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ ( σσ και του νέου Ισραήλ)· τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ( σσ ιερείς σου) ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν….

ΔEΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ KAI TO BINTEO ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ      
loading...