Μέχρι το 2028 (από το 2025)και βλέπουμε η εγχώρια παραγωγή λιγνίτη λόγω ενεργειακής κρίσης

 

Τα πράγµατα αναµένεται να εξελιχθούν καλύτερα το νέο έτος, καθώς αναµένεται η εµπορική λειτουργία της νέας λιγνιτικής µονάδας «Πτολεµαΐδα V», που θα προσθέσει στο λιγνιτικό δυναµικό της ∆ΕΗ ισχύ 660 MW.

Η δοκιµαστική λειτουργία της µονάδας, που ξεκίνησε στις αρχές ∆εκεµβρίου, ύστερα από µια εβδοµαδιαία διακοπή λόγω εορτών αναµένεται να επανεκκινήσει τις αµέσως επόµενες ηµέρες και να ολοκληρωθεί ώστε να παραδοθεί στη ∆ΕΗ για εµπορική λειτουργία τέλη Ιανουαρίου µε αρχές Φεβρουαρίου.

Τα εγκαίνια της µονάδας, που σχεδιάστηκε από το 2007 και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2015, θα πραγµατοποιήσει, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαγγέλλοντας και την παράταση της λειτουργίας της µέχρι το 2028, από το 2025 που προέβλεπε το πρόγραµµα απολιγνιτοποίησης της ∆ΕΗ.

Απαραίτητη κρίνει τη λειτουργία της µέχρι το 2028 µε λιγνίτη και από το 2031 µε φυσικό αέριο και ο Α∆ΜΗΕ, στη µελέτη επάρκειας του συστήµατος 2025-2035. Η βιωσιµότητα της νέας µονάδας «Πτολεµαΐδα V» αµφισβητήθηκε έντονα στην προ κρίσης περίοδο και η ∆ΕΗ είχε σχεδιάσει τη λειτουργία της από το 2025 µε φυσικό αέριο. Ηρθε όµως η ενεργειακή κρίση που ανέτρεψε τα θεµελιώδη σε σχέση µε τα κόστη φυσικού αερίου και λιγνίτη .

Η λειτουργία της, στον βαθµό που δεν αντιµετωπίσει προβλήµατα προµήθειας καυσίµου που θα επηρεάσουν την αποδοτικότητά της, αναµένεται να ενισχύσει σηµαντικά το ηλεκτρικό σύστηµα της χώρας τα αµέσως επόµενα χρόνια.

loading...