Ρεκόρ αιτήσεων για καταχώρηση πατέντας το 2022 στην Ελλάδα – Από συνταγές αρτοσκευασμάτων μέχρι πλασμο-φωτονικούς βιοαισθητήρες (φωτό)

Για πρώτη φορά με τόσο μαζικό τρόπο «απλοί πολίτες, επιστήμονες και εταιρίες μετουσιώνουν τις νέες ιδέες τους σε πατέντες και οδηγούν σταθερά τους ίδιους και την Ελλάδα στην πρόοδο και την ανάπτυξη» επιβεβαιώνει ο ΟΒΙ σε σχετική ανακοίνωση.

Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πως το τελευταίο έτος εκτός από τις μεγάλες βιομηχανίες και βιοτεχνίες παρατηρείται συμμετοχή και προσπάθεια κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών από μικρές επιχειρήσεις.

Το αυξημένο ενδιαφέρον σχετίζεται και με την απλοποίηση της διαδικασίας της αίτησης που είναι πλέον και πιο οικονομική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξού και το γεγονός πως πλέον ο ΟΒΙ δέχεται αιτήσεις και από το εξωτερικό. Ευρύ είναι και το φάσμα των τεχνολογικών πεδίων με τις ΑΠΕ, την ιατρική και την αγροδιατροφή να ξεχωρίζουν.

Αλλά η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, καθώς ο ο ΟΒΙ έχει θέσει ως στόχο την ακόμα μεγαλύτερη εξοικείωση και ενημέρωση του κοινού για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

«Η δική μας προσπάθεια είναι να διευκολύνουμε διαρκώς την καθημερινή επαφή των πολιτών με τον Οργανισμό. Με πολύ υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας και εξατομικευμένης βοήθειας, την πλήρη πλέον ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών κατάθεσης καθώς και την τήρηση σύντομων χρόνων απόκρισης, στόχος μας είναι η φιλική και αποτελεσματική προσέγγιση των χρηστών των υπηρεσιών μας.

Κυρίως όμως, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τη συνεχή δημόσια παρουσία και τις δράσεις μας σε όλη την Ελλάδα, είναι να ενημερώνουμε το κοινό για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και να καλλιεργούμε όλο και περισσότερο την κουλτούρα προστασίας τους», αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η σημειολογία αυτής της προσπάθειας όσο και τα νούμερα. Σε επίπεδο συμβολισμού είναι σαφές πως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι μια ένδειξη πως οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδεικνύουν και πάλι εξωστρέφεια και επιθυμούν να ανοιχτούν σε διεθνή κοινά. Σε ό,τι αφορά τα νούμερα το 2022 οι αιτήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2019 (596) ξεπερνώντας τις 1000.

loading...