45 εκατ. ευρώ έδωσε η κυβέρνηση στον Ζελένσκι όταν οι Έλληνες δεν έχουν να αγοράσουν ούτε μακαρόνια

Η απόφαση που υπέγραψε ο Θ.Σκυλακάκης – Η αναλογία της Ελλάδας στα δάνεια δισεκατομμυρίων

Εκτός από όπλα και πυρομαχικά η Ελλάδα συμμετέχει και οικονομικά στην υποστήριξη της Ουκρανίας με εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια μετά την απόφαση της κυβέρνησης Κ.Μητσοτάκη!

Για τους Έλληνες που έφτασαν να σε σημείο να μην μπορούν να αγοράσουν ούτε μακαρόνια η κυβερνητική επιλογή είναι το “καλάθι του φτωχού” και το 20ρικο που έταξε χθες ο πρωθυπουργός σαν σε «επιστροφή» σε εποχές «υπαρκτού σοσιαλισμού» όπου τα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ επιδοτούσαν  ουσιαστικά τις αγορές τροφίμων και άλλων αγαθών και υπηρεσιών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες  στη Βουλή κατά την διάρκεια της συζήτησης για τον  προϋπολογισμό  ανέφερε ότι από  τον Φεβρουάριο και για 6 μήνες το κράτος θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού για τρόφιμα

Έτσι μπορεί χθες ο Κ.Μητσοτάκης στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Βουλή να μην ήξερε πότε ξεκίνησε ο πόλεμος την Ουκρανία (μάλλον συνέφερε να πει 15 μήνες) αλλά ξέρει να στέλνει μετρητά στον Ζελένσκι για να τον στηρίξει και μάλιστα… ξέχασε να το αναφέρει αυτό στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει τη χορήγηση έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής προς την Ουκρανία υπό μορφή δανείων, ύψους 1 και 5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή δάνεια 6 δισ. ευρώ!

Η κυβέρνηση έχει ήδη υπογράψει την απόφαση για την οικονομική συνδρομή της Ελλάδας η οποία φτάνει τα 45.269.735 ευρώ.

Η απόφαση με την υπογραφή Σκυλακάκη:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. 2022/1201 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2022.

2. Την υπό στοιχεία 2022/1628 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2022.

3. Τις διατάξεις:

(α) Του άρθρου 91Α του ν. 4549/2018 .Διατάξεις για σίστηκε-εγκρίθηκε η χορήγηση έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία υπό μορφή δανείων, ύψους 1 και 5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι δάνεια 6 δισ. ευρώ.

Οι εν λόγω δύο αποφάσεις αποτελούν το πρώτο και το δεύτερο στάδιο της προγραμματισμένης πλήρους έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία, ύψους έως 9 δισ. ευρώ, αναμένεται δε περαιτέρω απόφαση που θα αφορά το τρίτο στάδιο για τη χορήγηση και των υπολοίπων δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια προς την Ουκρανία θα χορηγούνται δια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, με τις υπ’ αρ. 2022/1201/12.07.2022 και 2022/1628/20.09.2022 αποφάσεις, έχει εξουσιοδοτηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δανείζεται τα αναγκαία κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ακολούθως να δανείζει την Ουκρανία.

Το δάνειο του 1 δισ. ευρώ έχει ήδη χορηγηθεί στην Ουκρανία την 1η και στις 2 Αυγούστου 2022, ενώ τα δάνεια των 5 δισ. ευρώ είναι σε διαδικασία χορήγησης.

Η διάρκεια των εν λόγων δανείων είναι 25 έτη.

Στα ανωτέρω δάνεια των 6 δισ. ευρώ, τα κράτη – μέλη παρέχουν συνολικές εγγυήσεις 3,66 δισ. ευρώ (6 δισ.ευρώ Χ 61%) με σκοπό την ενίσχυση του Κοινού Ταμείου Προβλέψεων, στο οποίο συγκεντρώνονται οι προβλέψεις του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων που δύναται να προκύψουν από καταπτώσεις εγγυήσεων και προγράμματα Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες.

Η εγγύηση της Ελλάδας, στο συνολικό εγγυημένο ποσό των 3,66 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί σε 45.269.735 ευρώ (3,66 δισ. ευρώ Χ 1,2368780107407%).

Σκοπός της έκτακτης Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής είναι η αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζει η Ουκρανία για το 2022 (σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 39 δισ.USD), η αποκατάσταση βασικών κατεστραμμένων υποδομών και γενικά η ανασυγκρότηση της εν λόγω χώρας (σχέδιο RebuildUkraine), λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.

ΙΙ. Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος – μέλος, υπογράφει Συμφωνία Εγγύησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αρ. 2022/1628/20.09.2022 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Συμφωνία Εγγύησης υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα μένει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το άλλο επιστρέφεται στην Ελλάδα.

ΙΙΙ. Με την παρούσα εγγύηση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Συμφωνία Εγγύησης, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, την καταβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ποσού της κατάπτωσης –και μέχρι του ποσού των 45.269.735 ευρώ– εντός 20 εργάσιμων ημερών, κατόπιν σχετικής αίτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΙV. Η παρούσα εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Εγγύησης από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος, είτε είναι η Ελλάδα είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σημείο 9.2 της Συμφωνίας Εγγύησης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

https://www.pronews.gr

loading...