ΕΛΙΑ & ΕΛΛΑΔΑ#  Η ελιά είναι το πιο διαδεδομένο δέντρο στην Ελλάδα καθώς η καλλιέργεια της αντιπροσωπεύει περί το 87% των δενδρωδών καλλιεργειών.

#  Υπολογίζεται ότι συνολικά καλλιεργούνται περισσότερα από 132 εκατ. ελαιόδεντρα.

# Η Ελλάδα είναι η 3η ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο κατά μέσο όρο. Για την περίοδο 2020 - 2021 ήρθε δεύτερη.

#  Η Ισπανία παρήγαγε 1.389.000 τόνους και είναι με διαφορά η πρώτη στην κατάταξη. Ακολουθεί η Ελλάδα με 275.000 τόνους και στην τρίτη θέση έρχεται η Ιταλία με 273.5000 τόνους.

#  Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις για την παραγωγή ελαιολάδου φτάνουν τα 8,5 εκατ. στρέμματα ενώ εκείνες που προορίζονται για την παραγωγή βρώσιμου καρπού στο 1 εκατ. στρέμματα.  

#  Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2.700 ελαιοτριβεία ενώ οι ελαιοπαραγωγοί αποτελούν το 34% του αγροτικού πληθυσμού.

#  Παγκοσμίως, η Ελλάδα είναι πρώτη στην παραγωγή μαύρων ελιών ενώ το 82% της παραγωγής ελαιολάδου της χώρας θεωρείται ''εξαιρετικά παρθένο''.

Δεν υπάρχουν σχόλια :