Ναρκωτικά και οικονομία


Τα ναρκωτικά [κυρίως τα νόμιμα] είναι μία σημαντική πηγή εισοδήματος για  τα κράτη. Μέχρι να αρχίσουν να προκαλούν οικονομική αιμορραγία λόγω των πολλών ασθενειών που προκαλούν. 
Δεν υπάρχουν σχόλια :