" Το Οραμά μας είναι στο Πρόγραμμά μας "


 


Oι στόχοι του πολιτικού προγράμματος της Νέας Φιλικής Εταιρείας έγκεινται αφενός στην απελευθέρωση της χώρας και την επαναφορά της στη Συνταγματική της νομιμότητα και αφετέρου στην άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας, της διαφθοράς, της εκληματικότητας, του εργασιακού μεσαίωνα, της τραπεζικής ασυδοσίας, του μεταναστευτικού, του δημογραφικού και στοχεύει στην επανίδρυση ενός κοινωνικού κράτους δικαίου με θεσμούς, που σέβονται, υπηρετούν και προστατεύουν, ανεξαίρετα, κάθε Έλληνα πολίτη.


Συγκεκριμένα και …. εν περιλήψει:


Σκόπια: Καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών,κλείσιμο των κοινών συνόρων έως ότου οι Σκοπιανοί και οι εντολοδόχοι τους σταματήσουν να κάνουν χρήση της ιστορίας, του ονόματος και των συμβόλων της Μακεδονίας. Προστασία της Ελληνικής μειονότητας.


Μεταναστευτικό: Καταγγελία του συμφώνου του Μαρακές και απέλαση όλων των προσφύγων/ μεταναστών, που εισήλθαν (από 01.01.2010) παράνομα στην Ελλάδα προερχόμενοι από μια σίγουρη χώρα (την Τουρκία) ή (και) ταυτοποιήθηκαν δίχως να προσκομίσουν επίσημα ταξιδιωτικά έγγραφα..


Αλβανία: Εφαρμογή του πρωτοκόλλου της Κερκύρας, προστασία της Ελληνικής μειονότητας. ακύρωση όλων των διαβατηρίων, των αδειών παραμονής και εργασίας, που χορηγήθηκαν σε Αλβανούς πολίτες και επιβολή ταξιδιωτικής βίζας


ΗΠΑ / ΝΑΤΟ / Ε.Ε.: Καταγγελία  όλων των συμβάσεων, που  διέπουν τις σχέσεις της Ελλάδος με τους α.α. «φίλους και συμμάχους της» λόγω της ανθελληνικής πολιτικής που εφήρμοσαν στα Εθνικά μας θέματα,από την λήξη  του Β¨Π.Π. έως σήμερα. Κλείσιμο όλων των Αμερικανικών και Νατοϊκών βάσεων και απέλαση όλων των συμμαχικών στρατιωτικών αποστολών, αν, εντός τριών μηνών από καταγγελίας δεν αποχωρήσουν οι Τουρκικές και  οι Αγγλικές δυνάμεις κατοχής από την Κύπρο και δεν έχει λυθεί το πρόβλημα των Σκοπίων.


Γερμανία/Ε.Ε.: Καταγγελία του Συμφώνου μη επιθέσεως με τη Γερμανία, τιτλοποίηση του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσε και κατάσχεση των Γερμανικών περιουσιών ανά την υφήλιο. Ποινική διώξη 1.192 Ευρωπαίων αξιωματούχων  για τα εγκλήματα πολέμου, που διέπραξαν από την 01.01.2007 έως σήμερα στην Ελλάδα!


Κύπρος: Υλοποίηση και  πιστή εφαρμογή όλων των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για το Κυπριακό, εφαρμογή του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδο-Κύπρου και διενέργεια Δημοψηφισμάτων  με μόνο ζητούμενο την ένωση της Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα.


Κίνα: Αγωγή κατά της Κίνας, ως μόνης υπεύθυνης για την παραγωγή, την διάδοση του Covid-19 και των απωλειών, που προκλήθηκαν σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.


Τουρκία: Επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ., φύλαξη των συνόρων Ελλάδος- Τουρκίας και εφαρμογή του δόγματος του πολλαπλού ανταποδοκτικού κτυπήματος, για κάθε φορά που η Τουρκία δεν σέβεται την Ελληνική κυριαρχία


Παλλαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια: Θέσπιση του δόγματος της παλαϊκής άμυνας. Αύξηση των επαγγελματιών Ο.Π.Θ. στις Ε.Δ. κατά 20.000 και της στρατιωτικής θητείας κατά 6 μήνες  Επανίδρυση του Σώματος της Χωροφυλακής για λόγους συνεργίας και προς αντικατάσταση διαφόρων αρχών (Τελωνεία, Λιμενικό, συνοριοφυλακή, στρατονομία, εθνοφυλακή κλπ. ).


Χρέος/ Μνημόνια: Καταγγελία των δανειακών συμβάσεων του Δημοσίου με την Τρόϊκα, ενώπιον των ανωτάτων Δικαστηρίων των  χωρών –πιστωτών, ως παράνομες και καταχρηστικές. Ακύρωση όλων των συμβάσεων του Δημοσίου με Τρίτους, που αφορούν περουσιακά στοιχεία, που παραχωρήθηκαν, λόγω μνημονίων, σε τιμές κατώτερες του 60% της αντικειμενικής τους αξίας.


Τράπεζες: Δέσμευση της περιουσίας των Τραπεζών για ποσά ισάξια εκείνων που δαπάνησε το Ελληνικό Δημόσιο για τις ανακεφαλοποιήσεις τους. Ακύρωση των συμβολαίων πώλησης τραπεζικών (κόκκινων) δανείων προς Τρίτους σε τιμές κατώτερες του 60% της ονομαστικής τους αξίας. Ίδρυση ενός νέου /παράλληλου τραπεζικού συστήματος (TARGET2). Ακύρωση της τραπεζικής ασυλίας (ακαταδίωκτο), του πτωχευτικού νόμου και των πλειστηριασμών.


Κεφάλαια/ Επενδύσεις: Στην Ελλάδα υπάρχουν αξίες, που έχουν κλαπεί  από την περιουσία του Δημοσίου, η εκμετάλλευση των οποίων θα αποφέρει άμεσα κέρδη, ύψους περ. 70 – 85 δις. € ετησίως με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί.αφενός η μείωση των φόρων κατά 60% και η αύξηση των συντάξεων κατά 15% και  αφετέρου θα καλυφθεί το κόστος της κοινωνικής πρόνοιας, του δημογραφικού και των αναγκαίων επενδύσεων για την δημιουργία 250.000 θέσεων εργασίας ετησίως, κατά 100%.. 


Τουρισμός, Oρυκτός πλούτος, Ενέργεια, Υδάτινος πλούτος: Θα περιέλθουν αποκλειστικά σε Ελληνικά χέρια. Τα αιολικά πάρκα που κτίστηκαν κυριολεκτικά πάνω σε «καμμένη»  γη  θα κατασχεθούν υπέρ του Δημοσίου.


Πρωτογενής παραγωγή: Θα επιτραπεί η παραγωγή και η διακίνηση μόνο βιολογικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά.


 Σκουπίδια / Λύματα: Μείωση της «παραγωγής» σκουπιδιών κατά 80% και πρόβλεψη για την πλήρη βιολογική ανακύκλωση κάθε είδους σκουπιδιού ή λύματος


El Dorado/ TAP: Άρση όλων των αδειών λειτουργίας, αποκατάσταση των περιβαλλοντολογικών ζημιών  και επανέλεγχος της νομιμότητας των συμβάσεων


Κοινωνική Ασφάλιση:                                                                                                            


α) Δημιουργία τεσσάρων πυλώνων κοινωνικής ασφάλισης (υγείας, ανεργίας, συντάξεων και θεραπευτικής αποκατάστασης ),.                                                                                            


 β) χρέωση των ασφαλιστικών εισφορών , μόνο και  όταν ο ασφαλιστικός φορέας εγγυάται στους ασφαλισμένους του την ανταποδοτικότητά τους κατά 100%,                                      


γ) Τον έλεγχο, την εποπτεία και την διαχείρηση των ασφαλιστικων ταμείων αναλαμβάνουν στο εξής και εξ ολοκλήρου, οι ασφαλισμένοι τους.


Τα κατώτατα εγγυημένα εισοδήματα:                                                                                   


α) Κοινωνική πρόνοια/ οικογένεια: 450,-€ για το 1ο μέλος και 310 για κάθε επόμενο               


β) Κατώτατη σύνταξη : 650.- € (ακαθ./μην,)                                                                             


γ) Κατώτατος μισθός ανειδίκευτου 1.183.- € ( ακαθ.) για 169 ώρες εργασίας μην.                   


δ) Κατώτατος μισθός ειδικευμένου: 2.112,50 €.(ακαθ.) για 169 ώρες εργασίας μην.


Δημογραφικό: Το κράτος επενδύει στην Ελληνική οικογένεια εν είδη επιδοτούμενων οικογενειακών και φοιτητικών δανείων, φοροαπαλλαγών, δωρεάν εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και επιδομάτων γεννήσεων, παιδιού, μητρότητας και σπουδών συνολικά και ανά τέκνο ( από γέννησής του έως το 24ο έτος της ηλικίας του) 168.000.-€ (1ο έως 3ο παιδί) και 205.000.-€ (από το 4ο παιδί και πέρα). Πριμοδότηση του κοινωνικού έργου των γονέων με παροχές σε ένσημα,  42 μηνών ανα παιδί.


Παιδεία:                                                                                                                                    


α) Παροχή δωρεάν παιδείας και ασφάλισης υγείας  σε κάθε Ελληνόπουλο


β) Πρόβλεψη για 25.000 νέες θέσεις επικουρικών δασκάλων, καθηγητών και λοιπών παιδαγωγών 


γ) Κατάργηση της «βομηχανίας» των φροντιστηρίων.                              


 δ) Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια και αντικατάστασή τους από ένα σύστημα, του θα ανταποκρίνεται στις επιδόσεις των μαθητών Λυκείου.


Εκκλησία/ Ορθοδοξία:                                                                                                                α) Μετατροπή  της Ενορίας σε ενεργό θρησκευτικό,  πνευματικό και κοινωνικό κέντρο που θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσης προς αντιμετώπιση της φτώχειας, της οικογενειακής βίας και της κάθε είδους εξάρτησης (ναρκωτικά, αλκοόλ κλπ.)                                


β) Κατάσχεση της Εκκλησιαστικής περιουσίας στο σύνολο της, πέραν των 25 στρεμμάτων ανά Μονή και εκείνων των ακινήτων  που κρίνονται αναγκαία για την λειτουργικότητα της Ενορίας.                                                                                                                         


γ) Αναγνώριση της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ.  με δικαιώματα και υποχρεώσεις ταυτόσημες με εκείνες που είχε έως σήμερα στην διάθεσή της μόνο η νεοημερολογήτικη Εκκλησία της Ελλάδος                                                                    


δ) Ένταξη όλων των Ενοριτών-Κληρικών και των οικογενειών τους, πλην των Μητροπολιτών και των Μοναχών, στο μισθολόγιο  του Δημοσίου.                                                                


ε) Έξωση από τον χώρο της Εκκλησίαςόλων των ΛΟΑΤΚΙ, χιλιαστών, μασόνων, παιδοφίλων, παπικών, σιωνιστών, νεοταξιτών, κλεφτών αιρετικών κλπ.!


Ακρίβεια                                                                                                                                   


α) Μείωση του ΦΠΑ στο 13% (6,5% στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στον Τουρισμό και στην εστίαση και 3,5% στα φάρμακα, στα βιβλία και στα σχολικά είδη.                          


β) Απαγόρευση των μεσαζόντων και των καρτέλ


γ) Απαγόρευση στην εισαγωγή μή βιολογικών προϊόντων.  


δ) Ενίσχυση των συνεταιριστικών αλυσίδων μάρκετ και των λαϊκών αγορών                       


ε) Επιδότηση της βιολογικής παραγωγής ανά στρέμμα και επί 4 συνεχή έτη.


ΕΣΥ / Κοινωνική Ασφάλιση:                                                                                                  


α) Αποκέντρωση της παροχής νοσοκομειακών και  ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών.           


 β) Πλήρης ανακαίνιση όλων των νοσοκομειακών και διαγνωστικών μονάδων του ΕΣΥ 


γ) Πρόσληψη 12.000 ιατρών και 25.000 νοσοκόμων στο σύστημα υγείας.                             


δ) Επιστροφή  137 δις € (τα κλεμένα) στα ασφαλιστικά ταμεία.                                                


ε) Επαναϋπολογισμός των  συντάξεων  με μόνο κριτήριο ..... τα κεφάλαια που θα έπρεπε να υπάρχουν στα ταμεία αν δεν είχαν κλαπεί από το καθεστώς .....!                                                                                 


Εγκληματικότητα:                                                                                                         


α) Δίωξη κατά παντός υπευθύνου για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε στην Ελλάδα, επ ονόματι του αέναου χρέους, των μνημονίων, της κατάλυσης του συντάγματος, της βίαιης ανταλλαγής του Ελληνικού πληθυσμού με κάθε καρυδιάς καρύδι, του εξευτελισμού της Ορθοδοξίας, της πανδημίας, της κλιματικής αλλαγής, της παράδοση τμημάτων της εδαφικής κυριαρχίας στους Τούρκους και της εθνικής ανεξαρτησίας (Ν.6336) έως τις 14.08.2115, στις Γερμανικές δυνάμεις κατοχής                                                                                  


β) Δίωξη όλων των ασυνείδητων, κατηγορουμένων, εισαγγελέων, δικαστών και λοιπών εμπλεκομένων για τρομοκρατία του Ελληνικού λαού, εξευτελισμο της Θέμιδος και παραβίαση όλων των νόμων του κράτους, επειδή φρόντισαν από κοινού, για υποθέσεις διαφθοράς γνωστές ως Βατοπέδι, δομημένα ομόλογα, εξοπλιστικά, χρηματιστήριο, Novartis και Siemens  να μετατρέψουν τα δικαστήρια, λόγω απραξίας και αδιαφορίας, σε κολυμβήθρες του Σιλωάμ λόγω παραγραφής των αδικημάτων.                                                                            


γ) Ακύρωση κάθε είδους παραγραφής για αδικήματα που διαπράχτηκαν κατά των συμφερόντων του Δημοσίου, κατά της ανθρώπινης ζωής, κατά ανηλίκων ή λόγω εμπορίας ναρκωτικών.και ανθρώπων.                                                                                                         


δ) Έλεγχος του πόθεν έσχες και των πεπραγμένων όλων των δικαστών, εισαγγελέων, ανακριτών και γραφιάδων της Δικαιοσύνης κατά τα τελευταία 20 έτη. .                                     


ε) Διάλυση κάθε κράτους εν κράτει, που έχει δημιουργηθεί από Ρομά, Αλβανούς, Γεωργιανούς, Αλγερινούς, Αφγανούς, Πακιστανούς κλπ..στην Ελλάδα.                        


στ) Οι ποινές ισόβιας καθειρξης θα διαρκούν  στο εξής ισοβίως.                                       


ζ)   Δημιουργούμε σε κάθε δήμο ανά την επικράτεια το «σπίτι της γυναίκας» για να αντιμετωπίσουμε ριζικά την ενδοοικογενειακή βία και σε κάθε νομό....


η) « το λιμάνι της ζωής» για να αποκτήσει κάθε ναρκομανής στην Ελλάδα το δικαίωμα μιας δεύτερης επιλογής  στην ζωή του.


Σε κατεχόμενη χώρα, ο Θεός γελάει όταν οι δυνάμεις κατοχής, οι πολιτικοί, τα κόμματα και οι στρατοί τους κάνουν σχέδια. Καιρός να απαλλάξουμε την χώρα από τα δεσμά της και να την πάρουμε στα χέρια μας.


Ας μας ενώνει ότι μας χώριζε.


Καλή λευτεριά


Νέα Φιλική Εταιρεία  
Υ.Γ.: Η Χούντα Μητσοτάκη και το Facebook απαγορεύoυν την ελεύθερη διακίνηση του λινκ, που αντιστοιχεί στον ιστότοπο της Νέας Φιλικής Εταιρείας, στο διαδίκτυο. Επιτρέπεται μόνο σε Google //Twitter και μέσω Mail .   Διαδώστε το άρθρο, αν συμφωνείτε με το περιεχόμενό του.       Σας ευχαριστούμε!

https://nea-filiki-eteria.blogspot.com/2022/09/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :