Μπάχαλο με τη νησίδα που εγκλωβίστηκαν πρόσφυγες στον Έβρο! Το ΥΠΕΘΑ τώρα παραδέχεται ότι η μισή είναι ελληνική!Τελικά το εμπιστευτικό έγγραφο του ΓΕΣ ,που κράδαινε στο τηλεοπτικό στούντιο του ΣΚΑΙ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, για να υποστηρίξει ότι η νησίδα του Έβρου στην οποία είχαν εγκλωβιστεί επί ημέρες πρόσφυγες και μετανάστες δεν ήταν και τόσο…υποστηρικτό των απόψεων του! Εκτός αν άλλο έγγραφο έχει ο κ.Θεοδωρικάκος και σε άλλο στηρίζεται η απάντηση του ΥΠΕΘΑ σε ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα. Κάτι τέτοιο είναι απίθανο για να μη πούμε απίθανο!

Σύμφωνα με την απάντηση του ΥΠΕΘΑ λοιπόν «η υπόψη νησίδα τέμνεται από την ελληνοτουρκική συνοριακή γραμμή, δημιουργώντας το ελληνικό και το τουρκικό τμήμα αυτής, καθώς και ότι τα σημεία «1», «2» και «3» βρίσκονται στο τουρκικό τμήμα της».

Άρα τα όσα υποστήριζε η κυβέρνηση ήταν -για να το πούμε ευγενικά- «μισές αλήθειες»!

ΟΛΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης, με θέμα «Κυριαρχία σε νησίδα στον Έβρο», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η Ελληνοτουρκική (Ε/Τ) μεθόριος στην περιοχή του ποταμού Έβρου καθορίζεται με το Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαχάραξης των Ε/Τ Συνόρων του 1926, στο οποίο προσαρτώνται δέκα (10) χάρτες κλίμακας 1:25.000. Με το εν λόγω Πρωτόκολλο, η Ε/Τ μεθόριος καθορίστηκε κατά τρόπο οριστικό, με την πρόβλεψη ότι δεν θα ακολουθεί τον ρου του ποταμού στις ενδεχόμενες μετακινήσεις του, αλλά θα παραμένει σταθερή, ενώ δεν ελήφθησαν υπόψη οι αμμώδεις εκτάσεις που υπήρχαν στην περιοχή της κοίτης του.Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), χρησιμοποιώντας το σύνολο των γεωδαιτικών και τοπογραφικών δεδομένων που διαθέτει διαχρονικά στο αρχείο της, ψηφιοποίησε τη γραμμή των Ε/Τ συνόρων στα συστήματα ΕΓΣΑ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) και WGS84 (World Geodetic System 1984), μετά από κατάλληλη γεωγραφική προσαρμογή των χαρτών του Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Διαχάραξης των Ε/Τ Συνόρων του 1926. Η ανωτέρω προσδιορισθείσα Ε/Τ συνοριακή γραμμή χρησιμοποιείται από την Ελληνική πλευρά (ΓΥΣ, Κτηματολόγιο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.λπ.).

Τα σημεία με συντεταγμένες 41°16’23.99″Ν, 26°25’45.72’’Ε (σημείο «1»), 41°16’23.2″Ν, 26o25’45.4″Ε (σημείο «2») και 41°16’21.2″Ν, 26°25’41.5″Ε (σημείο «3»), όπως αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα που κατατίθενται συνημμένα στο παρόν, προσδιοριζόμενα στο σύστημα συντεταγμένων WGS’84, το οποίο είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται στους περισσότερους χάρτες του διαδικτύου (π.χ. Google Maps, Google Earth, κ.λπ.), αναφέρονται στη νησίδα του ποταμού Έβρου στην περιοχή Κισσαρίου.

Συναφώς, η εν λόγω νησίδα δεν αναφέρεται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαχάραξης των Ε/Τ Συνόρων του 1926, καθώς σχηματίστηκε από τη μεταβολή της κοίτης του Έβρου, τις αποθέσεις και τις προσχώσεις που δημιουργήθηκαν από φερτά υλικά, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που συμβαίνουν διαχρονικά, κυρίως, κατά τη χειμερινή περίοδο στην περιοχή του Έβρου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους σχετικούς Χάρτες Ειδικού Σκοπού, που τηρούνται στη ΓΥΣ, τα προαναφερθέντα σημεία «1», «2» και «3», βρίσκονται ανατολικά της Ε/Τ συνοριακής γραμμής, και ως εκ τούτου, κείτονται στην τουρκική επικράτεια.

Επίσης, σε Ορθοφωτοχάρτη Ειδικού Σκοπού, κλίμακας 1:3.000, που τηρείται από τη ΓΥΣ, φαίνεται η νησίδα στην περιοχή Κισσαρίου, όπως απεικονίζεται σε δορυφορική εικόνα έτους 2019, στο οποίο έχει επιτυπωθεί η Ε/Τ συνοριακή γραμμή και τα παραπάνω αναφερόμενα σημεία «1», «2» και «3». Από τα προδιαληφθέντα ευχερώς διαπιστώνεται ότι, η υπόψη νησίδα τέμνεται από την Ε/Τ συνοριακή γραμμή, δημιουργώντας το ελληνικό και το τουρκικό τμήμα αυτής, καθώς και ότι τα σημεία «1», «2» και «3» βρίσκονται στο τουρκικό τμήμα της.Επιπλέον, στην ιστοσελίδα «maps.gov.gr» απεικονίζονται τα πολύγωνα των γεωτεμαχίων του Κτηματολογίου, όπου στην περιοχή του Κισσαρίου εντοπίζεται το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 11035ΕΚ00075 που περιλαμβάνει την έκταση του ελληνικού τμήματος της εν λόγω νησίδας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή εντοπισμού σημείου στην ως άνω ιστοσελίδα, διαπιστώνεται ότι τα σημεία «1», «2» και «3» βρίσκονται ανατολικά του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 11035ΕΚ00075, δηλαδή, στο τουρκικό τμήμα της υπόψη νησίδας, όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχεδιαγράμματα.

Τέλος, οι προεκτεθέντες σχετικοί Χάρτες Ειδικού Σκοπού, οι οποίοι τηρούνται στη ΓΥΣ, εμπίπτουν σε διαβαθμισμένη κατηγορία και δεν είναι δυνατόν να αποδεσμευτούν μέσω της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.Κατά τα λοιπά αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :