ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ, ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΨΥΧΩΘΟΥΝ !!!


ΕΝΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γράφει η Καλλιόπη Ταχτσόγλου

( Ἀφιερωμένο στοὺς ὑγειονομικοὺς σὲ ἀναστολὴ ποὺ νύκτα καὶ μέρα βρίσκονται ἐδῶ καὶ 9 μῆνες, ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑπ.Ὑγείας - ἐνῶ ἐντὸς, τυφλοὶ τὰ τ'

ὦτα τὸν τε νοῦν ἐδράζονται - καὶ  ὅπου ἔγινε αὐτὴ ἡ σύνθεση καὶ διαβάστηκε μιὰ ζεστὴ βραδυὰ τοῦ Αὐγούστου γιὰ χάρη τους, άλλά,  καὶ σὲ ὅλους τοὺς σὲ ἀναστολὴ Ὑγειονομικοὺς ποὺ 13 μῆνες τώρα ζοῦν ἀνασφάλιστοι καὶ ἄμισθοι) 

«Σκ@τ@ ἐδῶ σκ@τ@ ἐκεῖ

σκ@τ@ καὶ παραπέρα

σκ@τ@ στὴν γῆ στὸν οὐρανὸ 

σκ@τ@ καὶ στὸν ἀέρα.

Σκ@τ@ κι ἄν φᾶς σκ@τ@ κι ἄν πιεῖς

σκ@τ@ θὰ πᾶ' νὰ χέσῃς

κι ἀπ' τὰ σκ@τ@ κι ἄν σηκωθεῖς

μέσ' τὰ σκ@τ@ θὰ πέσῃς.»


Αὔτη ἡ ριματικὴ σκατολογία δὲν εἶναι δική μου, εἶναι τοῦ Γεωργίου Σουρῆ καὶ εἶναι ἐνδεικτικὸ τοῦ ὅτι ἔτσι ποὺ μᾶς σκατάντησαν, ποὺ λέει καὶ ὁ Βαθιώτης, εἶναι ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες.

              Ἡ κατάντια μας, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή μας ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό,συνεχίζεται μὲ ἄλλη μορφὴ μέσα ἀπὸ τὸ «ἑλληνικὸ» λεγὀμενο κράτος, ποὺ ἀκούει καὶ ὑπακούει -μὲ ὅλα τὰ κόμματά του μαζὶ- σὲ συμφέροντα ἀλλότρια.  

Ἐν ὁλίγοις ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς πέσαμε στοὺς Φράγκους καὶ...

              έξευρωπαϊστήκαμε !Γίναμε ἀπὸ χωριαταρέοι «πολιτισμένοι» κι ἐμεῖς ! Ἀμέ !

   Ὁ π. Νικόλαος Λουδοβίκος ἄκουσα νὰ λέῃ πὼς ὁ Ἕλληνας ψυχοσωματικὰ εἶναι Ὀρθόδοξος, ἰδεολογικὸ εἶναι τὸ πρόβλημά μας, αὐτὸ ποὺ μᾶς διχάζει -οἱ λογιῷ ἰδεολογίες δηλαδὴ ποὺ ἀγαπᾶ νὰ ὑποστηρίζῃ ὁ καθένας μας μὲ πεῖσμα ἐνάντια στὸν ἄλλον- γι' αὐτὸ καὶ ὁ Δρομοκαΐτης, κατὰ τὸν Γεώργιο Σουρῆ, φρόντισε γιὰ μᾶς, καὶ ἔβαλε ἐκεῖ, στὸ Δαφνί, τὰ θεμέλια γιὰ τὸ οἰκοδόμημα ὅπου   στεγάζεται πλέον ἡ τρέλα μας, αὐτός, ὁ πνευματικὸς αὐτισμός μας !  


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :