Περιβαλλοντική υποκρισία


Η καταστροφή του περιβάλλοντος και η μόλυνσή του είναι πηγή ανησυχίας. Αλλά είναι και πηγή κέρδους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :