Γνωμικά [η αλήθεια και τα ψέματα]
Καμμιά φορά ένα μικρό ψέμα μπορεί να είναι μέχρι και αναγκαίο για να αποφύγετε ένα δράμα. Αλλά ένα μικρό ψέμα προς τον εαυτό σας είναι συνήθως καταστροφικό. 
Δεν υπάρχουν σχόλια :