ΓΣΕΒΕΕ: «”Παγώστε” τις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων για όλο το 2023»

Τι αναφέρει σε επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη

H Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ζητά το «πάγωμα» των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων για όλο το 2023.

«Μια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών στην παρούσα συγκυρία θα επιτείνει τα ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ σε επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη.

Πρόκειται για ένα θέμα που καίει περισσότερους από 1.200.000 μη μισθωτούς.

Οπως αναφέρει στην επιστολή της η συνομοσπονδία, μετά και την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας οι συνολικές τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών (ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενου) θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω από 1/1/2023 με βάση τη μέση ετήσια αύξηση του πληθωρισμού, που εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 10%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο Βρούτση (νόμος 4670/2020), οι εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες «προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους» για το 2023 και το 2024.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2025, ωστόσο, η φόρμουλα αλλάζει εκ νέου και εφεξής τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών θα προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητά στην τρέχουσα συγκυρία να διασφαλιστεί κατά το μέτρο του δυνατού η δυνατότητα καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών, καθώς μια σοβαρή αύξησή τους μπορεί να οδηγήσει και το 25% περίπου των ασφαλισμένων που έχουν ήδη επιλέξει ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες να επιλέξουν τελικά χαμηλότερες ή/και την χαμηλότερη, ώστε να μην αυξηθεί και το κόστος ασφάλισης.

Εξουδετέρωση των προσδοκιών αύξησης των ασφαλιστικών εσόδων

«Αυτό, όπως είναι επόμενο, θα εξουδετερώσει και όποιες προσδοκίες αύξησης των ασφαλιστικών εσόδων υπάρχουν. Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του νόμου 4387/2016 ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών να παραμείνουν ως έχουν τουλάχιστον για το 2023», σημειώνει στην επιστολή της η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.

Εξηγεί ότι οι συνεχόμενες ανατιμήσεις, κυρίως λόγω της υπέρμετρης αύξησης των τιμών ενέργειας, έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τόσο τα εισοδήματα των νοικοκυριών, όσο και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ο εντεινόμενος συνδυασμός μειωμένης ζήτησης και αύξησης των λειτουργικών εξόδων έχει πολλαπλασιάσει τις επιχειρήσεις εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Μάλιστα, με βάση την τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 4 στις 10 επιχειρήσεις δεν είχαν σχεδόν καθόλου ρευστά διαθέσιμα, οδηγώντας το 40% των επιχειρήσεων να έχει τουλάχιστον μια ληξιπρόθεσμη οφειλή, με τις οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ να αποτελούν την κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό.

loading...