Οι κατεστραμμένοι KINEZOI εργολάβοι ανατινάζουν τα NEA κτίρια τους για να αποφύγουν να πληρώσουν τα λειτουργικά έξοδα


 


Eικόνες από τη φούσκα των ακινήτων της Κίνας. Οι κατεστραμμένοι εργολάβοι ανατινάζουν


τα απούλητα νέα κτίρια τους για να αποφύγουν να πληρώσουν τα λειτουργικά έξοδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια :