Απαγόρευση άφιξης Ελλήνων εκ της Αλλοδαπής. (Μ. Ασίας)ΦΕΚ: Νόμος 2870/18-7-1922

Λίγες ημέρες προ της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Απαγόρευση άφιξης Ελλήνων εκ της Αλλοδαπής.

Τόσο σκάρτο, αισχρό, βρωμερό και τρισάθλιο κράτος ήταν το Ελληνικό. Σήμερα είναι καλύτερο; Όχι βέβαια. Σήμερα γίνεται σιωπηρά η αντικατάσταση του πληθυσμού από όλες τις φυλές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :