ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣΟΤΑΝ Η ΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ ΤΗΣ "ΑΓΑΠΗΣ" ΚΑΙ ΤΗΣ "ΑΔΕΛΦΩΣΥΝΗΣ"...

Γράφει ο Ζ. Α.

Παρατηρούμε στις ημέρες μας, μέρες γενικότερης νοητικής και πνευματικής σύγχυσης, μέρες που είναι δυνατόν να πλανηθούν ακόμα και οι εκλεκτοί, πολλοί να επικαλούνται την αγάπη, προκειμένου να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους και να περάσουν τις θέσεις τους.

Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών, επικαλούνται και το όνομα του Θεού, ο οποίος μας ζητά υπέρ πάντων την αγάπη, τόσο για τον εαυτό Του όσο και για τον πλησίον μας.

Έτσι λοιπόν στο όνομα της αγάπης, ο Πατριάρχης μας, "αγκαλιάζει" τον Πάπα και τους παπικούς και μας ετοιμάζει για κοινό Ποτήριον το έτος 2025. Έτσι, απροϋπόθετα. Χωρίς οι παπικοί να έχουν αποκηρύξει τις πλάνες τους στο δόγμα και στην πίστη.

Στο όνομα της αγάπης, οι ομόφυλοι ζητούν να έρχονται εις γάμου κοινωνία και να υιοθετούν παιδιά, πρόσφατα δε είδαμε και να βαφτίζουν τους καρπούς της "αγάπης" τους, εντός "ορθόδοξων" ναών.

Και άλλα πολλά παραδείγματα τέτοιας "αγάπης" μπορούμε να βρούμε αν το ψάξουμε.

Ο Κύριος  και Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, πράγματι μας έδωσε ως δευτέρα και ομοία μεγάλη εντολή με το να αγαπούμε τον Θεό μας, το να αγαπούμε τον πλησίον μας, κατά το "δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν".

Σε άλλο σημείο όμως της Αγίας Γραφής, ο Κύριος λέει:

Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐάν κερδίσῃ τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ;»· «ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;»

Δεν υπάρχει αντάλλαγμα για την αθάνατη και αιώνια ψυχή.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :