Πότε δημιουργήθηκε ο πρώτος άνθρωπος, και η διαμόρφωση της ΒίβλουGEWKWN:


ΔΗΛΩΣΗ: Είμαι ένας ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, και είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος,  την ελευθερία μου την έδωσε ο ίδιος ο Θεός μου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, και ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕ ΚΡΙΝΕΙ, έχω βγει από την ‘’ σπηλιά του Πλάτωνα’’ και είδα το αληθινό φως, με την βοήθεια του Χριστού, του Θεού μου, είδα την αλήθεια, και δεν πρόκειται να επιστρέψω πίσω στην ‘’σπηλιά’’ 


ΣΧΟΛΙΟ: τα κείμενα που ακολουθουν δεν είναι δικά μου,


Α) Η διαμόρφωση της Βίβλου: αποσπάσματα από κείμενο του Καθηγητή Μιλτιάδη Κωνσταντίου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ.


Στη σκέψη πολλών ανθρώπων κυριαρχεί η ιδέα ενός βιβλίου που “έπεσε ” από τον ουρανό, αποτέλεσµα αυτής της αντίληψης είναι το να αντιμετωπίζεται από τους πιστούς ανθρώπους οποιαδήποτε κριτική θεώρηση της ιστορίας της συγκρότησης των βιβλίων της Αγίας Γραφής µε καχυποψία και σκεπτικισμό


1.       Η Αγία Γραφή, εποµένως, δεν υπαγορεύτηκε στους ανθρώπους από τον Θεό, αλλά είναι προϊόν της συνεργασίας του Θεού µε τους ανθρώπους, γράφτηκε, δηλαδή, από ανθρώπους στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι……..


2.       αναλαµβάνουν να µεταδώσουν στους ανθρώπους, όχι όµως παθητικά και µηχανικά,


αλλά διατηρώντας ακέραιη την προσωπικότητά τους…..


3.       Προσπαθούν να κάνουν προσιτές στους συνανθρώπους τους τις θείες αλήθειες, επιλέγοντας, ο καθένας ανάλογα µε το µορφωτικό του επίπεδο και τις πνευµατικές του δυνατότητες, τα εκφραστικά µέσα και τα φιλολογικά είδη (αφήγηση, ποίηµα, κλπ) που, κατά τη γνώµη τους,


προσφέρονται καλύτερα για την ευόδωση της ιερής τους αποστολής…..


 


4.       Στα βιβλικά κείµενα, κατά συνέπεια, αντικατοπτρίζονται οι ιδέες και οι αντιλήψεις της κάθε εποχής, καθώς και τα κάθε φορά ιστορικά και κοινωνικά δεδοµένα.


 


Σχέση Παλαιάς ∆ιαθήκης και µυθολογικών κειµένων……


1.       Το πρόβληµα προέκυψε έντονο κατά το ιθ΄ αιώνα, µετά την ανακάλυψη και ανάγνωση, όπως αναφέρθηκε, των κειµένων σφηνοειδούς γραφής. Ο ενθουσιασµός που επικράτησε στους ερευνητές από την ανακάλυψη αυτή σε συνδυασµό µε τις παρατηρούµενες οµοιότητες µεταξύ των µυθολογικών κειµένων της Μεσοποταµίας και της Βίβλου, οδήγησαν ορισµένους από αυτούς κατά τις αρχές του αιώνα στην ακραία άποψη ότι η Παλαιά ∆ιαθήκη δεν αποτελεί παρά την ισραηλιτική έκδοση των µύθων των γύρω λαών, θέση που φυσικά προκάλεσε και σφοδρότατες αντιδράσεις από την πλευρά των θεολόγων


 


2.        Παρά τις ακραίες θέσεις που διατυπώθηκαν και από τις δύο πλευρές, µια νηφάλια θεώρηση των πραγµάτων οδηγει στη διαπίστωση ότι υπάρχουν πράγµατι κάποιες οµοιότητες ανάµεσα στα µυθολογικά κείµενα και στη Βίβλο. Ο κήπος της Εδέµ, για παράδειγµα, είναι αναµφίβολα µια εικόνα που απαντάται και στους µύθους της Μεσοποταµίας για τον κήπο των θεών. Τα δένδρα που χαρίζουν ζωή και γνώση και βρίσκονται στο κέντρο του παραδείσου αναφέρονται επίσης σε ανάλογες µυθικές παραστάσεις της εποχής. Οι διαπιστώσεις αυτές όµως σε καµιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να δικαιώσουν ή να στηρίξουν µια άρνηση της βιβλικής αλήθειας…….


 


3.       Αναζητώντας οι ιεροί συγγραφείς τρόπους για να κάνουν προσιτή στους αναγνώστες τους την αλήθεια, δεν θα ήταν δυνατό να αγνοήσουν τις ευρύτατα διαδεδοµένες στην περιοχή τους µυθολογικές αφηγήσεις……..


 


4.       Τόσο στη Βίβλο όσο και στο βαβυλωνιακό Έπος Γκιλγκαµές γίνεται λόγος για µια κιβωτό, η οποία κατασκευάστηκε ύστερα από θεία εντολή, προκειµένου να σωθούν ορισµένοι άνθρωποι και κάποια είδη ζώων από την καταστροφή….. η ιστορία του Νώε έχει ως θέµα της την κακία των ανθρώπων και τη δικαιοσύνη του Θεού…… Αντίθετα, θέµα του έπους του Γκιλγκαµές αποτελεί η διαµάχη και η αυθαιρεσία των θεών……


 


5.       Προσλαµβάνοντας, λοιπόν, οι βιβλικοί συγγραφείς ένα γνωστό θέµα,  το µετασχηµατίζουν τελικά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό να χάνει τελείως τα µυθολογικά του χαρακτηριστικά.


Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η χρήση εικόνων, που εξυπηρετούν τη διατύπωση των βιβλικών αληθειών, δεν σηµαίνει και πρόσληψη της µυθολογικής σκέψης.


 


6.       Το αν για την παράσταση της πτωτικής αυτής πορείας χρησιµοποιούνται εικόνες που παρουσιάζουν οµοιότητες µε κάποια µυθολογικά κείµενα καθόλου δεν µειώνει την αλήθεια ότι η διάσπαση των σχέσεων του ανθρώπου µε τον Θεό οδηγεί στη διάσπαση των σχέσεων των ανθρώπων µεταξύ τους.


 


 


B) Δεσπότης, Σωτήριος Σ., 2015, "Οι Μεταφράσεις της Αγίας Γραφής και η Χρήση τους στη Λατρεία", Αθήνα: Εκκλησία της Ελλάδος, Σύμφωνα με το Σωτήριο Σ. Δεσπότη:


Για τη γένεση της μετάφρασης των Ο’ (Εβδομήκοντα) ως πρωταρχική πηγή χρησιμοποιείται η επιστολή του Αριστέα προς τον αδελφό του Φιλοκράτη (2ου αι. π.Χ.). Ο διευθυντής της βιβλιοθήκης του Μουσείου της Αλεξάνδρειας Δημήτριος Φαληρεύς εισηγήθηκε στον Πτολεμαίο Β’ τον Φιλάδελφο (285-247π.Χ.) να στείλει επιστολές στον αρχιερέα Ελεάζαρο προκειμένου 72 λόγιοι (6 από κάθε ισραηλιτική φυλή) να μεταφράσουν την Τορά στην Ελληνική. Ως αντάλλαγμα προτάθηκε η απελευθέρωση όλων των αιχμαλωτισθέντων Ιουδαίων υπό του Πτολεμαίου Λάγου/ Σωτήρος κατά τον πόλεμο της Γάζας, πράγμα το οποίο και έγινε.


ΕΠΙΣΗΣ ….από το φυλλάδιο του αντιαιρετικού γραφείου της Ι. Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος……..ο Πτολεμαίος ο Β', κατά προτροπή του διευθυντού της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης (πιθανώς του Δημητρίου του Φαληρέα) και του Ανδρέου του Αριστέα, έστειλε πρεσβεία με δώρα στον τότε Αρχιερέα των Ιεροσολύμων Ελεάζαρο, με σκοπό να στείλη αντίγραφο της εβραϊκής νομοθεσίας και άνδρες σοφούς, ικανούς να τη μεταφράσουν στα Ελληνικά. Πρόθυμα λοιπόν ο Ιουδαίος Αρχιερεύς έστειλε 72 σοφούς και ελληνομαθείς Εβραίους στην Αλεξάνδρεια, οι οποίοι μετέφρασαν στα Ελληνικά αρχικά την Πεντάτευχο με πολλή πιστότητα, ακρίβεια, σαφήνεια και ομοιογένεια, και κατόπιν και τα άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αντιγράφοντάς τα από το πρωτότυπο εβραϊκό άστικτο κείμενο στην τότε δημώδη Ελληνική, χωρίς βέβαια να λείπουν και κάποιες εβραϊκές λέξεις. Τα μεταφρασμένα αυτά κείμενα έγιναν ευπρόσδεκτα από τους Ιουδαίους της Αλεξάνδρειας και χρησιμοποιήθηκαν στην κοινότητά τους και στη συναγωγή………..   IΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ


 


Πότε δημιουργήθηκε ο πρώτος άνθρωπος;    Πηγή: ΔΟΓΜΑ : Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου:


‘’Η άποψη της Εκκλησίας είναι ότι η ακριβής χρονολογία της δημιουργίας του πρώτου ανθρώπου αποτελεί κεκρυμμένο μυστήριο. Ο Θεός δεν θέλησε ν’ αποκαλύψει το θέμα αυτό στους ανθρώπους είτε δια της θείας Αποκαλύψεως είτε δια της επιστημονικής έρευνας…….


‘’Η ηλικία του ανθρωπίνου γένους δεν είναι δυνατό να καθορισθεί με ακρίβεια. Σύμφωνα με ένα συσχετισμό των βιβλικών στοιχείων καί των δεδομένων της επιστημονικής έρευνας, μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτοι άνθρωποι δημιουργήθηκαν πρίν από 10.000-100.000 χρόνια!.....’’


 

Δεν υπάρχουν σχόλια :