Το Νησί - Μιὰ ταινία γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει!


 Μια ταινία Όαση στη σημερινή πνευματική έρημο... Μια ταινία που μας βοηθά να ξαναβρούμε τις ρίζες μας, να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, από που ερχόμαστε και ποιος ο προορισμός μας... Μια ταινία που μας βοηθά να ξεφύγουμε (έστω για λίγο) από τον σημερινό δαιμονικό βόρβορο.  Ειδικά εμείς οι Έλληνες το γένος, που μας τίμησε ο Θεός και βαπτιστήκαμε στο Όνομά Του...  Έχουμε Χρέος να γυρίσουμε στον δρόμο Του και να δοξάσουμε την Ελλάδα μας... 


ΑΜΗΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια :