Η ομοφυλοφιλία είναι άλογο πάθος

Ορθοδοξούν και υπερασπίζονται το Ευαγγέλιο οι απλοί πιστοί και κακοδοξούν και καταπατούν το Ευαγγέλιο παπάδες και δεσποτάδες

 Photo: From a demonstration in Israel..ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS

Του Στέλιου Τάτση * 

Γενιόμαστε άνθρωποι με επιθυμίες και αδυναμίες, αλλά παράλληλα έχουμε και το χάρισμα της λογικής, με το οποίο είμαστε σε θέση να τις ταξινομήσουμε σε καλές και κακές, σ’αυτό βοηθά άλλο ένα χάρισμα που ονομάζουμε συνείδηση. Οποιαδήποτε πράξη που μας κάνει να ντρεπόμαστε, αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι καλή και τότε επεμβαίνει η λογική και ξεκαθαρίζει τα πράγματα και μας οδηγεί να επιλέξουμε το σωστόν και να αποφύγουμε αυτό που μας κάνει να ντρεπόμαστε.

Μεγάλο ρόλο φυσικά παίζει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, η οικογένεια, η γειτονιά, οι συναναστροφές μας και οι ναοί ( τα σχολεία) της Παιδείας. Αυτά είναι τα σωσίβια που μας καθοδηγούν να πνίξουμε τις κακές μας επιθυμίες για να μην μετατραπούν σε πάθος και να γίνουμε δυνατοί ξεπερνώντας τις αδυναμίες μας. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι δεν μεγαλώνουμε στο ίδιο περιβάλλον, ούτε όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Υπάρχουν και αυτοί που επιλέγουν να υπηρετήσουν τον Σατανά, διότι υπάρχει και αυτός στη ζωή μας ο οποίος ωραιοποιεί το κακό και το κάνει να φαίνεται λαχταριστό σ’αυτούς που για διαφόρους λόγους δεν απέκτησαν γερά κοινωνικά θεμέλια και πέφτουν εις την πλάνην από την οποίαν πλέον δεν μπορούν να ξεφύγουν Και είναι εντελώς εξαρτημένοι.

Μία από τις αδυναμίες ορισμένων ανθρώπων είναι και η σχέση μεταξύ των ιδίων φύλλων που μετατρέπεται σε πάθος το οποίον τυφλώνει καταλήγει σε εξάρτηση με πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη την απεξάρτηση. Η πολιτεία από την άλλη πλευρά και εν μέρει η Εκκλησία, αντί να προσπαθήσουν να διορθώσουν την κατάσταση, την συγκαλύπτουν νομοθετικά,  επιλέγοντας τον όρο ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας μια άσχημη σάπια και γεμάτη ανωμαλίες κοινωνία, μέσα στην οποίαν άνθρωποι να συμπεριφέρονται χειρότερα από τα ζώα.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποκαλεί την ομοφυλική σχέση “ την κατά των αρρένων μανία” ως το πλέον “ άτιμον” πάθος που αποτελεί “ ύβριν” κατά της ανθρώπινης φύσης. Αν και είναι πεσμένη …η ανθρώπινη φύση , στην φθορά, την αμαρτία και τον θάνατον, υπάρχουν και παραμένουν  “ ΟΡΙΑ” στην ερωτική επιθυμία και τις σχέσεις ανδρός και

γυναικός. Ο ίδιος θέλοντας να δώσει έμφαση στην ομοφυλοφιλία , παίρνει ως παράδειγμα τις πόρνες λέγοντας πως αν και είναι παράνομες οι σχέσεις τους με τους άνδρες είναι όμως “κατά φύσιν”. Παραβιάζουν μεν τον νόμον του Θεού που ζητεί την Παρθενίαν και την συζυγία , αλλά παρά ταύτα μένουν στα όρια του φυσικού νόμου.

Αντίθετα οι ομοφυλόφιλοι παραβαίνουν και την εντολή του Θεού όπως διδάσκεται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και τον φυσικό νόμο. Γι’αυτό και η αμαρτία των είναι χειρότερη των πορνών. Κατά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας, δεν υπάρχει αληθινός έρωτας, έστω και παράνομος μεταξύ των ιδίων φύλλων αλλά μία “επιθυμία άλογη” που τους κατακαίει.

Κατά τον διακεκριμένο νομικό Κυργιάννη Ανδρέου, δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί ν’αγαπάει αν δεν αγαπούσε τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι μια προβολή βίτσιων η επιθυμιών η ψεύτοαγαπητικών διαθέσεων. Ο ίδιος λέγει πως δεν είναι θέμα γάμου των ομοφυλοφίλων αλλά μια απλή συμβατική νομική ένωση η οποία επεβλήθη από μια άθεη συμμορία “ δυνατών” της γης οι οποίοι όντες τοιούτοι ….το έπραξαν για να καταξιωθούν…..οι ίδιοι και οι πράξεις των.

Το κέντρισμα για τούτο το κείμενο ήταν το πραχθέν ανοσιούργημα του Αρχιεπισκόπου

Αμερικής Ελπιδοφόρου εις την Βουλιαγμένη ( όπου βούλιαξε ο ίδιος) Αττικής. Ειλικρινά δεν επιθυμώ την τιμωρία κανενός (ο μη αναμάρτητος πρώτος τον λίθον Βαλλέτω) και αν μπορούσα, θα ήθελα να εξιχνιάσω, να μπώ μέσα στην ψυχή του με τον φακό του πνεύματος και της συνείδησης και να προσπαθήσω να βρώ την ρίζα του κακού, ίσως μπορέσω να τον δικαιολογήσω, διότι υπάρχει διαφορά όταν κάνεις το κακό από δόλο η από λάθος και εάν παραδεχτεί δημοσίως ότι ήταν λάθος και ζητήσει με ειλικρίνεια συγνώμη από τον Θεό και τους ανθρώπους, θα είμαι ο πρώτος που θα τον συγχωρήσω και θα ζητήσω να καταλήξει σε κάποιο ησυχαστήριο όπου θα μπορέσει να σώσει την ψυχή του, να κάνει αυτό που ο ίδιος έχει επαναλάβει πολλές φορές: “Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμο όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;”.

============================

Homosexuality is an irrational passion

By Stelios Tatsis

We are born human beings with desires and weaknesses, but at the same time, we also have the gift of reason, with which we can classify them into good and bad; another gift we call conscience helps with this. Any act that makes us feel ashamed, we recognize that it is not good, and then logic intervenes and clears things up and leads us to choose the right thing and avoid what makes us feel ashamed.

Of course, the environment in which we live, the family, the neighborhood, our interactions, and the temples (schools) of Education play a big role. These are the life preservers that guide us to stifle our evil desires so that they do not turn into passion and become strong by overcoming our weaknesses. Unfortunately, not all people grow up in the same environment, and not all people are good. Some choose to serve Satan because there is one in our lives who beautifies evil and makes it seem delicious to those who, for various reasons, did not acquire solid social foundations and fall into the delusion from which they can no longer get away, and they are completely dependent.

One of the weaknesses of some people is the relationship between the same cards that turn into a blinding passion and ends up in a dependency that is very difficult, if not impossible, to get rid of. The state, on the other hand, and partly the Church, instead of trying to correct the situation, cover it up legislatively, choosing the term human rights, creating an ugly rotten and abnormal society in which people behave worse than animals.

Saint John Chrysostom calls the homosexual relationship “the rage against men” as the most “dishonorable” passion that is a “blasphemy” against human nature. Although human nature is fallen, in decay, sin, and death, there are and remain “LIMITS” in love, desire, and relationships between men and women. Wanting to emphasize homosexuality, he takes prostitutes as an example, saying that although their relationships with men are illegal, they are “by nature.” They violate God’s law that requires virginity and marriage, but despite this, they stay within the limits of natural law.

On the contrary, homosexuals violate both the commandment of God as taught in the Old and New Testaments but also the natural law. That is why their sin is worse than prostitutes. According to St. Cyril of Alexandria, there is no true love, even if it is illegal, between the same leaves, but a “horse desire” that burns them.

According to the distinguished jurist Kyrgiannis Andreou, no man can love if he does not love God. Everything else is a projection of vices or desires or false loving moods. He says that it is not a matter of gay marriage but a simple contractual legal union that was imposed by an ungodly gang of “powerful” people of the earth who, being such….did it to gain fame….themselves and their actions.

The impetus for this text was the Archbishop’s mistake in Vouliagmeni. I honestly don’t wish for anyone’s punishment (“the sinless first throw the stone”). If I could, I would like to delve into his soul with the lens of spirit and consciousness and try to find the root of evil; maybe I can justify him because there is a difference when you do evil by malice or by mistake. Suppose he publicly admits that it was wrong and sincerely asks forgiveness from God and people. In that case, I will be the first to forgive him and ask that he come to some a sanctuary where he will be able to save his soul, to do what he has repeated many times: “What will it profit a man if he gains the whole world and loses his soul?”.

https://www.helleniscope.com/2022/07/18/i-omofylofilia-einai-alogo-pathos/

loading...