ΟΙ ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝGEWKWN:

ΤΟ 80% ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΩΝ


Σημείωση GEWKWN : Φίλοι μου, ποτέ δεν προσπάθησα να παραπλανήσω κανένα με τα κείμενα από τις έρευνες μου, δεν έχω την απαίτηση από άλλους να τα πιστέψουν , αυτό που ζητώ από εσάς μην τα απορρίπτετε αλλά και μην τα αποδέχεστε χωρίς ΕΡΕΥΝΑ,  για να μην βγάζετε λανθασμένα συμπεράσματα, ένα από τα λάθη μου ( που το  πληρώνω πάντα πολύ ακριβά ) είναι ότι αυτά που σκέπτομαι και αυτά που ερευνώ τα γράφω και δεν τα κρατώ μόνο για μένα,  αυτό θα κάνω και σήμερα και Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ…  οι καρχαρίες περιμένουν να με κατασπαράξουν …….


Όταν έγινε η συνάντηση του Χριστού και των Ελλήνων, ο Ιησούς Χριστός είπε: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθει ο Υιός του Ανθρώπου.» (Κατά Ιωάννην -12,23). Βέβαια το αρχικό κείμενο περιείχε και κάποια ακόμη λόγια, τα οποία οι εντεταλμένοι ανθέλληνες μασόνοι τα εξαφάνισαν από παντού.


Το κείμενο έγραφε: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου.» (Το παρακάτω λείπει από κάθε ευαγγέλιο) «Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και βλάστημα θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.»


Το παραπάνω βρέθηκε σε χειρόγραφο του Ευσεβίου του Παμφίλου Επισκόπου Καισαρείας, 265μ.Χ. εκκλησιαστικού ιστορικού, από τον καθηγητή Ε.Πρόκου το 1974 στις βιβλιοθήκες του Βατικανού.


Έτσι ακριβώς όπως το είπε ο Χριστός έγινε, και έτσι θα γίνεται, για όσο θα υπάρχει αυτός ο κόσμος, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι.


Την έρευνα, και το κείμενο, τα αφιερώνω σε όλους τους ελεύθερους ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ και σε αυτούς που πιστεύουν ότι Ορθοδοξία δεν σημαίνει σκοταδισμός…. κάποιοι ίσως να ενοχληθούν, ας με συγχωρέσουν, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΝΑ   


ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ : «Ἡ φιλοσοφία εἶναι ἀληθῶς ἀναφαίρετο κτῆμα τοῦ Ἕλληνος, διαδιδομένη ἀνὰ τὰ Ἔθνη προσηλυτίζει αὐτὰ καὶ καθιστᾶ αὐτὰ Ἑλληνικά, οὐδέποτε δὲ παύεται οὖσα Ἑλληνική… Ἡ Ἑλληνικὴ φιλοσοφία προώρισται ἵνα καταστήσῃ τοὺς πάντας Ἕλληνας· ἐγεννήθη ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ συνεταυτίσθη μετ᾿ αὐτοῦ, ὅπως ἐργασθῇ πρὸς σωτηρίαν τῆς ἀνθρωπότητος…


Ὁ Ἕλλην ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἵνα φιλοσοφῇ· διότι ἐγεννήθη διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ φιλοσοφία ἐγένετο παιδαγωγὸς εἰς Χριστόν, ἕπεται ὅτι ὁ Ἕλλην, πλασθείς φιλόσοφος, ἐπλάσθη Χριστιανός, ἐπλάσθη ἵνα γνωρίσῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ διαδῶ (=νὰ τὴν διαδώσει) τοῖς ἔθνεσιν. Ναὶ· ὁ Ἕλλην ἐγεννήθη κατὰ θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος, τοῦτο τὸ ἔργον ἐκληρώθη αὐτῷ , αὕτη ἦν ἡ ἀποστολὴ αὐτοῦ, αὕτη ἡ κλῆσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν».


Ὁ ἅγιος Νεκτάριος εἶναι ἀπόλυτος στὸ σημεῖο αὐτό:  Τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος, τονίζει, ὀφείλει, ἔχοντας συναίσθηση τῆς κλήσεως καὶ τῆς ἀποστολῆς του, νὰ ἐργασθεῖ «πρῶτον ὅπως τε-λειωθῇ αὐτὸ ἐν τῇ σοφίᾳ καὶ ἀρετή… καὶ δεύτερον… ὑπὲρ τῶν ἀ-δελφῶν καὶ τῶν πλησίον αὐτοῦ», συνεχίζοντας ἔτσι τὸ ἔργο τῶν προγόνων του τῶν ἀναγνωρισμένων εὐεργετῶν τῆς ἀνθρωπότη-τος. «Ἡ κλῆσις καὶ ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους ὑποχρεοὶ πάντα Ἕλληνα ἔχοντα συναίσθησιν τῶν ἑαυτοῦ ἠθικῶν καθηκόν-των νὰ ἐργασθῇ ἐκθύμως εἰς πλήρωσιν αὐτῶν».


Μέχρι εδώ όλα καλά, όμως υπήρξαν ορθόδοξοι πατέρες που στην προσπάθεια τους να κρατήσουν ενωμένους τους χριστιανούς της εποχής τους, πέρασαν τις κόκκινες γραμμές και επιτεθήκαν με αγριότητα  εναντίον του ελληνισμού, αγνόησαν την εντολή του Χριστού που έλεγε αγαπάτε τους συνανθρώπους σας αγαπάτε τους εχθρούς σας, και ειπαν λογια που δεν άρμοζαν σε πατέρες, όπως :  


( από την επίσημη πατρολογία MIGNE τα αποσπάσματα παρακάτω)


«Αν κοιτάξεις στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) θα δεις, τέφρα και σκόνη και τίποτε υγιές, αλλά τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας (των Ελλήνων φιλοσόφων), όλα δε είναι γεμάτα ακαθαρσίες και πύον, και πάντα τα δόγματα τους βρίθουν από σκουλήκια. ……..».


«Πόσο κόπιασε ο Πλάτων με τους μαθητές του με το να μας συζητεί περί γραμμής και γωνίας και σημείου και περί αριθμών αρτίων και περιττών και ίσων μεταξύ τους και ανίσων και για τέτοια θέματα λεπτεπίλεπτα ως ο ιστός της αράχνης -διότι αυτά στη ζωή είναι περισσότερο άχρηστα…


 «Tα παιδιά να υπακούτε στους γονείς σας σύμφωνα με το θέλημα του Kυρίου… Εκτός κι αν ο γονέας είναι Έλληνας».   «Κανένας δεν πρέπει να δίνει στα παιδιά του ονόματα των (Ελλήνων) προγόνων του, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά να δίνει τα ονόματα των δικαίων (δηλ. εβραϊκά, της “Παλαιάς Διαθήκης”)………….


 «Οι Έλληνες φιλόσοφοι και ρήτορες, είναι καταγέλαστοι και δεν διαφέρουν από τα παιδιά που λένε ανοησίες………Ποτέ δεν έκαμαν το σωστό, αλλά ήσαν δειλοί, φιλόδοξοι, αλαζόνες και είχαν ασυλλόγιστα πάθη…


ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ Οι Πατέρες μιλούσαν  ενάντια στις ελληνικές γνώσεις νομίζοντας ότι  ήταν αντίθετες με αυτές του Χριστού. Κι όμως έλληνες φιλόσοφοι και  Ελληνιδες (οι Σίβυλλες) είχαν τη χάρη και προφήτευαν για τον ερχομό του Χριστού……. Οι Έλληνες περίμεναν τον Χριστό πολλά χρόνια πριν να γεννηθεί .


Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία:


1.       ὁ Ἀπ. Παῦλος θὰ ὀνομάσει τοὺς Ἀθηναίους-Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς του «δεισιδαιμονεστάτους» (Πράξ. 17, 22), δηλαδὴ «εὐσεβέστατους», διότι τὰ πάντα στὴν Ἀθήνα μαρτυροῦσαν τὴν ἀπεγνωσμένη ζήτηση τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ (τοῦ «ἀγνώστου Θεοῦ»),ποὺ ὡς Χριστὸς Ἰησοῦς θὰ τοὺς γίνει γνωστὸς ἀπὸ τὸν Ἀπ. Παῦλο.


2.       «Πᾶσα ἡ ποίησις Ὁμήρου ἀρετῆς ἐστιν ἔπαινος» - θὰ παρατηρήσει ὁ Χριστιανὸς - Ἕλληνας Μέγας Βασίλειος (379). Οἱ ἀρχαιοελληνικὲς ἀξίες θὰ λάβουν πανανθρώπινη ἐμβέλεια καὶ θὰ «παιδεύουν» ὡς σήμερα τὸν κόσμο. Ὁ Χριστιανικὸς Ἑλληνισμὸς θὰ διδάξει τὴν ἀνθρωπότητα, πῶς οἱ ἀξίες γίνονται ζωὴ μέσα στὴν ἀκατανίκητη δύναμη τῆς θείας χάρης… π. Γεώργιος Μεταλληνός


3.       Ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας καταφάσκει ὅλες τὶς ὄψεις τοῦ βίου, θέλοντας νὰ μορφώσει τὸν «καθολικό» καὶ «ἑνιαῖο» ἄνθρωπο, κάτι ποὺ μεγαλειωδῶς ἀποκαλύπτεται στὸ ἐπισημότερο κέντρο τῆς ἑλληνικότητας, τοὺς Δελφούς. Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο εἶναι τὰ ἱερά, ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἀνθρώπου στὸ «Θεῖο», ὡς πηγὴ δύναμης καὶ ζωῆς. Στὸ δεύτερο βρίσκεται τὸ θέατρο, ὁ χῶρος τῆς ψυχικῆς παιδείας τοῦ ἀνθρώπου, καὶ στὸ τρίτο τὸ στάδιο, ὁ χῶρος διάπλασης τοῦ σώματος, γιὰ νὰ συμπράττει καὶ αὐτὸ στὴν πραγμάτωση τοῦ ὅλου ἀνθρώπου ὡς ἀνθρώπου. Ἡ θεοκίνητη ὅμως αὕτη ἑλληνικὴ συνείδηση βρίσκει στὸν Χριστιανισμὸ τὴν λειτουργικὴ ἔκφρασή της: «Ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Ἡ θέωση ἀναφέρεται σ᾿ ὅλο τὸν ἄνθρωπο (σῶμα καὶ ψυχή) καὶ σ᾿ ὅλη τὴν ὕπαρξή του……. π. Γεώργιος Μεταλληνός.


4.       Γεώργιος Φλωρόφσκυ…. ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ συνήθιζε νὰ λέγει, ὅτι «δὲν μποροῦμε νὰ γίνουμε χριστιανοί, ἂν δὲν γίνουμε πρῶτα Ἕλληνες», ὑπογραμμίζοντας ἔτσι αὐτὴ τὴν ἀρετὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ


5.       «Ο ανώτερος άνθρωπος, περισσότερο από κάθε τι, αφιερώνεται στη Σοφία και την Αγάπη. Το πρώτο είναι θνητό αγαθό ενώ το δεύτερο είναι αθάνατο.» — Επίκουρος (Επίκουρου Προσφώνηση. 78)


6.       «Η Αγάπη προς τους ανθρώπους είναι καθήκον, αφού είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου θεού.» — Επίκτητος


-Ιησούς: “ Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.”


 Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.): “Τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν.”


– Ιησούς: “ Αγαπάτε τους εχθρούς υμών” Ματθ.κεφ.5 §44


 Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν.”


– Ιησούς: “ Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν” Ματθ.κεφ.5 §44.


 Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν ευεργετείν”.


– Ιησούς: “ Ουκ επιορκήσεις” Ματθ.κεφ.5 §33.


Πυθαγόρας: (580 π. Χ.) “Σέβου όρκον.”


– Ιησούς: “ Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.”


 Πλάτων (427 π.Χ.): “Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.”


– Ιησούς:“Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σείς τα ίδια σ΄αυτούς”Ματθ.κεφ.7


 Ισοκράτης (430 π.Χ.): “Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.”


 Ο σπουδαίος θρησκειολόγος, αείμνηστος Λεωνίδας Φιλιππίδης, στο μεγαλειώδες έργο του ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ αναφέρει χαρακτηριστικά αποσπάσματα της Ορφικής Θεολογίας, δια της οποίας εξαίρεται η μοναδικότητα ενός Θεού και έμεσσα και το Τριαδικόν αυτού


 Δηλαδή (σε ελεύθερη απόδοση): «Ένας υπάρχει Θεός, αυτός μόνος βασιλιάς του κόσμου, μέγας βασιλιάς, ένας και αυτογενής και κανείς άλλος εκτός απ’ αυτόν, που έχει τον ουρανόν θρόνο και τη γη χαλί για τα πόδια του. Ο ουρανός είναι ποίημα μεγάλου Θεού και σοφού, που δημιούργησε τα πάντα δια του Λόγου του»


 


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ…π. Γεωργίου Μεταλληνού


Μιλώντας κανείς για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, αγγίζει ένα μυστήριο, ένα θαύμα κυριολεκτικά, πού συντελέσθηκε μέσα στην Ιστορία. Διότι η ιστορική ένωση των δύο αυτών οικουμενικών μεγεθών προκάλεσε αληθινή κοσμογονία. Δημιούργησε ένα νέο κόσμο, μία αληθινή «Νέα Εποχή». Για να μιλήσω θεολογικά, ξαναδημιούργησε, ανάπλασε τον κόσμο ολόκληρο. Και η ένωση των δύο αυτών μεγεθών ως πηγή ζωής ανεξάντλητη αρδεύει συνεχώς την παγκόσμια κοινωνία.


Τι είναι ό Ελληνισμός;  Ότι υψηλότερο και ιερότερο παρήγαγε ο κόσμος μέσα στην Ιστορική του πορεία και στα όρια της λυτρωτικής αναζήτησης του, της ανάστασης και ανάτασης του στις οντολογικές αρχές του, είναι ο Ελληνισμός. Η μεγαλύτερη δημιουργία στον κόσμο, το φως πραγματικά της Οικουμένης. Δεν είναι εθνικισμός ούτε ρατσισμός να μιλεί κανείς έτσι για τον Ελληνισμό


 

Δεν υπάρχουν σχόλια :