Ελληνικό δορυφορικό «σήμα»: Σε τροχιά εκτόξευσης οι πρώτοι μικροδορυφόροι

 

Γράφει η Μαρία Μόσχου *  

Τους δικούς της μικροδορυφόρους θα αποκτήσει η Ελλάδα δίνοντας λύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση συνόρων. Ήδη η χώρα έχει δεσμεύσει 200 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για να αποκτήσει το δικό της αποτύπωμα στο Διάστημα.

Η ανάπτυξη ενός σχηματισμού μικρών δορυφόρων που υποστηρίζουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας, καθώς και εφαρμογές γεωσκόπησης στους τομείς της χαρτογράφησης, της ναυτιλίας, της γεωργίας ακριβείας, του χωροταξικού σχεδιασμού είναι μία από τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας πολύ υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα.

Γεωσκόπηση και ασφάλεια στη θάλασσα

Η χρήση διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών μέσω της ανάπτυξης σχηματισμού μικρών δορυφόρων θα υποστηρίζει το κρίσιμο έργο της παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, παρέχοντας δεδομένα γεωσκόπησης. Τα στοιχεία που θα παρέχουν οι δορυφόροι  θα επιτρέψουν την επίτευξη σημαντικής προόδου για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και την παροχή στήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων.

Η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, προσφέροντας αυξημένες ταχύτητες σύνδεσης και υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευτικές.

Νανοδορυφόροι

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει επιδόσεις στην κατασκευή νανο-δορυφόρων (cubesats), καθώς έχει κατασκευάσει δύο τέτοιους δορυφόρους, έναν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έναν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Πρόγραμμα μικροδορυφόρων ύφους 200 εκατ. ευρώ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με  εκσυγχρονισμό των αστεροσκοπείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και απόκτηση τεχνογνωσίας υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε υποδομές και νέα συστήματα να είναι ευθυγραμμισμένα και να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.

Η επένδυση αυτή θα επιτρέψει στη χώρα και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο να αναπτύξουν εφαρμογές που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στην έγκαιρη και ακριβή πρόβλεψη ακραίων φυσικών φαινομένων, στην εθνική ασφάλεια και, φυσικά, στην αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών.

Κάθε ένα ευρώ σε εφαρμογές Διαστήματος «επιστρέφει» περίπου έξι στην οικονομία

Οι παραπάνω εφαρμογές αναμένεται να έχουν σημαντική θετική επίδραση στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, προσφέροντας νέες δυνατότητες και δημιουργώντας καινούργιες προοπτικές.

Οι μικροδορυφόροι αξιοποιούνται ήδη στις τηλεπικοινωνίες, στην «έξυπνη» γεωργία, στην πρόγνωση καιρικών φαινομένων, ακόμα και στη φύλαξη των συνόρων ή στη ναυτιλία, με την «επικοινωνία πλοίου – γραφείου». Παράγουν, μάλιστα, τεράστια προστιθέμενη αξία, καθώς, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, κάθε ένα ευρώ που δαπανάται σε εφαρμογές Διαστήματος «επιστρέφει» περίπου έξι στην οικονομία και στην κοινωνία.

Η αναλογία, δε, εκτοξεύεται στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, φτάνοντας το ένα προς είκοσι. Περαιτέρω, το σύστημα μικροδορυφόρων που ετοιμάζει η Ελλάδα πρόκειται να δώσει σημαντική ώθηση στα οικοσυστήματα καινοτομίας που αναπτύσσονται με επίκεντρο πανεπιστημιακά ιδρύματα και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Αρχή υλοποίησης του προγράμματοςμ που εντάχθηκε στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,κ. Θεόδωρου Σκυλάκάκη, θα είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με την τεχνική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ).

https://www.moved.gr/

loading...