Τι αλλάζει σε ταυτότητες και διπλώματα οδήγησης από τις 27 Ιουλίου

 Στις 27 Ιουλίου θα ανοίξει η εφαρμογή για την έκδοση της ψηφιακής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) που θα είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή (app) για «κατέβασμα» από το Google Play και το App Store και έτσι οι πολίτες θα μπορούν να διαθέτουν σε ψηφιακή μορφή την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τροπολογία τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται στην εν λόγω εφαρμογή θα μπορεί ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου «να τα επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά έννοια περ. α’ παρ. του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), δικαστικές αρχές και φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας ταυτοποίηση, στο πλαίσιο άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους εκπλήρωσης των κατά υποχρεώσεών τους».

Εξειδικεύοντας τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή για τις ταυτότητες θα είναι:

Ο αριθμός ταυτότητας,

Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,

Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,

Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες,

Η ημερομηνία γέννησης,

Ο τόπος γέννησης,

Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας και

Η φωτογραφία του κατόχου

Για το δίπλωμα οδήγησης

Ο αριθμός άδειας οδήγησης,

Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες,

Η ημερομηνία γέννησης,

Ο τόπος γέννησης,

Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης,

Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης,

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),

Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος,

Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος,

Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και

Η φωτογραφία του κατόχου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι «η αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές του φυσικού προσώπου».

loading...