Ποιος Θα Ταΐζει Το Παιδί Σου ;


 
Ελλείψεις σε τρόφιμα , ατυχήματα στην αλυσίδα τροφοδοσίας , τεχνητό γάλα και άλλα πολλά …


Δεν υπάρχουν σχόλια :