Ανέκδοτο: Παίρνει τηλέφωνο ένας κεκές στην αστυνομία: «Γειά-α-α-α-α-σας….


 

Παίρνει τηλέφωνο ένας κεκές στην αστυνομία:


«Γειά-α-α-α-α-σας!»


«Παρακαλώ τι θέλετε»


«Ε-Ε-Ε-Έχει ψο-ο-ο-ο-φήσει ένας γα-α-α-άιδαρος εδώ στον δρό-ο-ο-ομο και δε-ε-ε-ε-εν μπορώ να περά-α-α-α-ασω»


«Παρακαλώ πείτε μας την οδό» λέει ο αστυνομικός.


«Η οδός είναι: Κα-α-α-α-α-α-α-α»


«Καραΐσκάκη;;» ρωτά ο αστυνομικός.


«Όχι είναι: Κα-α-α–α-α-α-α-α-α-α»


«Καλά ηρεμήστε και όταν μπορέσετε να το πείτε ξαναπάρτε μας» του λέει ο αστυνομικός.


Κλείνει ο κεκές και ξεκινάει να κάνει πρόβες: «Κα-α-α-α-α-α-α-α-ρυωτάκη» «Κα-α-α-α-α-α-α-α-ρυωτάκη» «Κα-α-ρυωτάκη» Αφού τα κατάφερε ξαναπαίρνει τηλέφωνο:


«Ε-Ε-Εγώ είμαι πάλι»


«Παρακαλώ πείτε μας την οδό» λέει ο αστυνομικός.


«Η οδός είναι: Κα-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α»


«Μήπως Καραΐσκάκη;» ρωτά ο αστυνομικός


«Όχι είναι: Κα-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α»


«Καλά χαλαρώστε και όταν μπορέσετε να το πείτε ξαναπάρτε μας» του ξαναλέει ο αστυνομικός.


Μετά από 3 ώρες ξαναπαίρνει τηλέφωνο ο κεκές:


«Ε-Ε-Εγώ είμαι πάλι»


«Παρακαλώ πείτε μας την οδό που είναι ο γάιδαρος» λέει ο αστυνομικός.


«Η οδός είναι: Κα-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α-α»


«Καραΐσκάκη;;» ξανά ρωτά ο αστυνομικός


«Ναι τώ-ω-ω-ω-ωρα εκεί τον πήγα»

Δεν υπάρχουν σχόλια :