ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΑΣΚΕΣ: ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ FOEGEN ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΝΩ Η ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΜΑΣΚΟΦΟΡΙΑ…

Στη μελέτη του Dr. Zacharias Fögen (DOI 10.1097/MD.00000000028924), η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό MEDICINE μετά από

εκτενή αξιολόγηση από ομοτίμους, ο ιατρός διατύπωσε τη θεωρία ότι οι μάσκες επιδεινώνουν την πορεία της νόσου για τους μολυσμένους ανθρώπους μέσω αυτού που ονόμασε “φαινόμενο Foegen”.

Την περίοδο εκείνη, το αποτέλεσμα αυτό επαναλήφθηκε στις ΗΠΑ με τη μελέτη του Adjodah.

Τώρα, μια μελέτη που αξιολογήθηκε από ομότιμους στο περιοδικό CUREUS δείχνει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της συμμόρφωσης με τη μάσκα („mask compliance“) και του αριθμού των περιστατικών, αλλά υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της συμμόρφωσης με τη μάσκα και των θανάτων. Αυτό σημαίνει: περισσότερη χρήση μάσκας, ο ίδιος αριθμός κρουσμάτων, αλλά περισσότεροι θάνατοι.

Αυτό επιβεβαιώνει και πάλι την αυξημένη θνησιμότητα των περιπτώσεων που διαπιστώθηκε στη μελέτη του Dr. Fögen. Εμείς ακόμα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο, να κυκλοφορεί ο κόσμος ακόμα με μάσκες ενώ γνωρίζει πλέον και είναι αποδεδειγμένο ότι δεν συνεισφέρουν πουθενά. 

Αλλα για το φαινόμενο αυτό ας μας μιλήσουν καλύτερα οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι.

Συσχέτιση μεταξύ της συμμόρφωσης με τη μάσκα και των εκβάσεων της COVID-19 στην Ευρώπη

Σύνοψη

Η υποχρέωση χρήσης μάσκας ήταν η πιο συχνή μη φαρμακευτική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19. Οι περισσότερες χώρες έχουν εφαρμόσει συστάσεις ή εντολές σχετικά με τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους. 

Στόχος αυτής της σύντομης μελέτης ήταν να αναλυθεί η συσχέτιση μεταξύ της χρήσης μάσκας και των ποσοστών νοσηρότητας και θνησιμότητας κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2020-2021 στην Ευρώπη. Αναλύθηκαν και διασταυρώθηκαν δεδομένα από 35 ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα και τη χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έξι μηνών. 

Η χρήση μάσκας ήταν πιο ομοιογενής στην Ανατολική Ευρώπη από ό,τι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι συντελεστές συσχέτισης Spearman μεταξύ της χρήσης μάσκας και των εκβάσεων COVID-19 ήταν είτε μηδενικοί είτε θετικοί, ανάλογα με την υποομάδα χωρών και τον τύπο της έκβασης (κρούσματα ή θάνατοι). Οι θετικοί συσχετισμοί ήταν ισχυρότεροι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης από ό,τι στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι χώρες με υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης με τις μάσκες δεν είχαν καλύτερες επιδόσεις από εκείνες με χαμηλή χρήση μάσκας.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
loading...

Leave a Reply