ΗΠΑ: Μελέτη του CDC διαπιστώνει ότι ο εμβολιασμός κατά του Covid-19 αυξάνει τον κίνδυνο για αυτοάνοση μυοκαρδίτιδα κατά 13.200%...


Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν ότι ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας μετά τη λήψη εμβολίων COVID-19 με βάση το mRNA ήταν αυξημένος σε πολλαπλά στρώματα ηλικίας και φύλου και ήταν υψηλότερος μετά τη δεύτερη δόση εμβολιασμού σε έφηβους άνδρες και νεαρούς άνδρες


Μελετήθηκαν 1.626 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προϊόν Pfizer-BioNTech σχετιζόταν περισσότερο με υψηλότερο κίνδυνο, με 105,9 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο δόσεις μετά τη δεύτερη ένεση του εμβολίου στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 17 ετών για τους άνδρες.Πηγή: ΤΗΕ EXPOSÉ

Μετάφραση: Απολλόδωρος – Συνεργάτης του Ελλήνων Αφύπνιση
Μελέτη που διεξήχθη από το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ και τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων έδειξε ότι ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό με mRNA κατά του COVID είναι περίπου 133 φορές μεγαλύτερος από τον κίνδυνο υποβάθρου στον πληθυσμό.

Αυτό σημαίνει ότι ο εμβολιασμός με το Covid αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μυοκαρδίτιδας, μιας αυτοάνοσης νόσου που προκαλεί φλεγμονή της καρδιάς, κατά 13.200%.
Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από ερευνητές των Κέντρων Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) καθώς και από διάφορα αμερικανικά πανεπιστήμια και νοσοκομεία, εξέτασε τις επιπτώσεις του εμβολιασμού με προϊόντα που παρασκευάζονται από τις εταιρείες Pfizer-BioNTech και Moderna.

Οι συγγραφείς της μελέτης χρησιμοποίησαν δεδομένα που ελήφθησαν από το σύστημα αναφοράς VAERS του CDC, τα οποία διασταυρώθηκαν για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τον ορισμό του CDC για τη μυοκαρδίτιδα- σημείωσαν επίσης ότι, δεδομένης της παθητικής φύσης του συστήματος VAERS, ο αριθμός των αναφερόμενων περιστατικών είναι πιθανό να υποεκτιμά την έκταση του φαινομένου.

Μελετήθηκαν 1.626 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προϊόν Pfizer-BioNTech σχετιζόταν περισσότερο με υψηλότερο κίνδυνο, με 105,9 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο δόσεις μετά τη δεύτερη ένεση του εμβολίου στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 17 ετών για τους άνδρες και 70,7 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο δόσεις μετά τη δεύτερη ένεση στην ηλικιακή ομάδα 12 έως 15 ετών για τους άνδρες. Στην ηλικιακή ομάδα των ανδρών 18 έως 24 ετών παρατηρήθηκαν επίσης σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μυοκαρδίτιδας τόσο για τα προϊόντα της Pfizer όσο και για τα προϊόντα της Moderna (52,4 και 56,3 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο αντίστοιχα).
Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο διάμεσος χρόνος μέχρι την έναρξη των συμπτωμάτων ήταν δύο ημέρες και ότι το 82% των περιπτώσεων αφορούσε άνδρες, γεγονός που συνάδει με προηγούμενες μελέτες. Περίπου το 96 τοις εκατό των προσβεβλημένων ατόμων νοσηλεύτηκαν, με τους περισσότερους να υποβάλλονται σε θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. 87 τοις εκατό των νοσηλευομένων είχαν υποχωρήσει τα συμπτώματα μέχρι την έξοδο από το νοσοκομείο.

Κατά τη στιγμή της επανεξέτασης των δεδομένων, δύο αναφορές θανάτου σε άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών με πιθανή μυοκαρδίτιδα παρέμεναν ακόμη υπό διερεύνηση και δεν συμπεριλήφθηκαν στον αριθμό των περιστατικών.

Μεταξύ των αναφερόμενων συμπτωμάτων ήταν: πόνος, πίεση ή δυσφορία στο στήθος (89%), δύσπνοια (30%), μη φυσιολογικά αποτελέσματα ΗΚΓ (72%) και μη φυσιολογικά ευρήματα καρδιακής μαγνητικής τομογραφίας (72%).

Οι συγγραφείς της μελέτης σημείωσαν ότι η μυοκαρδίτιδα μετά τον εμβολιασμό φάνηκε να υποχωρεί ταχύτερα από ό,τι σε τυπικές περιπτώσεις ιώσεων- ωστόσο, δεδομένου ότι ο εμβολιασμός δεν θεωρείται πλέον αξιόπιστος τρόπος για την αποφυγή της μόλυνσης από τον κορονοϊό, δεν είναι σαφές εάν αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάλυση κόστους-οφέλους του εμβολιασμού από τον κορονοϊό COVID, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό κίνδυνο επιπλοκών μετά από μόλυνση από κορονοϊό για την ηλικιακή ομάδα που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές που σχετίζονται με την καρδιά μετά τον εμβολιασμό.

Δεδομένης της πληθώρας των μελετών που επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ εμβολιασμού και μυοκαρδίτιδας, το CDC έχει αρχίσει την ενεργό επιτήρηση των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων για την παρακολούθηση της εξέλιξής τους μετά από περιστατικά που σχετίζονται με την καρδιά μετά τον εμβολιασμό. Μακροπρόθεσμα δεδομένα για την έκβαση, ωστόσο, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας συμβουλεύουν ότι τα άτομα με μυοκαρδίτιδα πρέπει να απέχουν από ανταγωνιστικά αθλήματα για τρεις έως έξι μήνες και να επαναλαμβάνουν την έντονη άσκηση μόνο αφού ληφθούν φυσιολογικά αποτελέσματα ΗΚΓ και άλλων εξετάσεων. Επιπλέον, συμβουλεύουν να αναβληθούν περαιτέρω δόσεις εμβολίου mRNA.
Συμπερασματικά, οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν ότι ο κίνδυνος μυοκαρδίτιδας μετά τη λήψη εμβολίων COVID-19 με βάση το mRNA ήταν αυξημένος σε πολλαπλά στρώματα ηλικίας και φύλου και ήταν υψηλότερος μετά τη δεύτερη δόση εμβολιασμού σε έφηβους άνδρες και νεαρούς άνδρες και ότι ο κίνδυνος αυτός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των οφελών του εμβολιασμού COVID-19.

Δεν υπάρχουν σχόλια :