Ἡ ἀπόλυτη παρακμή τῆς Δύσης: Ὅταν οἱ ἀνθρώπινες ἐλευθερίες μετριοῦνται σέ «βαρέλια πετρελαίου»

Ἡ Κομισιόν ἀποφασίζει νά ἀντικαταστήσει τά ἀτομικά δικαιώματα μέ ἐξοικονόμηση βαρελιῶν πετρελαίου, καί κάπως ἔτσι φτάνουμε στόν ἀπόλυτο ξεπεσμό τῆς Δύσης.

Στόν καιρό τῆς πανδημίας οἱ ἡγεσίες τῆς Δύσης ὑποβίβασαν τήν ἀνθρώπινη ἀξία, μεταβάλλοντας τόν πολίτη (καί πάνω ἀπ’ ὅλα τόν ἄνθρωπο) σέ ἕν δυνάμει «κροῦσμα» πού ἀσχέτως ἄν ἦταν ἀκόμα καί ὑγιής, ἔσπερνε τόν «ὄλεθρο». Τά συστήματα τῶν δυτικῶν κρατῶν διαμόρφωσαν ἕνα πλαίσιο αὐστηρῶν μέτρων, ἕνα… κοινωνικοπολιτικό «ἐργοστάσιο» ὑποταγῆς ὅπου στή «γραμμή παραγωγῆς» του, ὁ πολίτης ἔμπαινε ἐλεύθερος καί ἔβγαινε ὑγειονομικός ὑπήκοος, ἕτοιμο «προϊόν» μέ συγκεκριμένες προδιαγραφές: ἐμβολιασμός, ὑγειονομική ὑστερία, παράδοση συνταγματικῶν καί ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ὑποταγή στόν ἀπολυταρχισμό, ἀνοχή στή στοχοποίηση συνανθρώπων του.

Αὐτό τό ζωντανό «προϊόν», ἀνάλογα μέ τή συμπεριφορά πού ἐπεδείκνυε, μεταφραζόταν σέ κέρδος ἤ σέ ζημία γιά τό σύστημα ἐξουσίας. Ὁ πολίτης πού συμμορφώθηκε (καί συμμορφώνεται) ἀπόλυτα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ – ὅσο παράλογες κι ἄν ἦταν αὐτές – ἀποτέλεσε ὑπόδειγμα καί ἐπιβραβεύθηκε μέ «προνόμια κανονικότητας». Γιά τούς ὑπόλοιπους πού ξέμειναν στήν πίσω πλευρά τοῦ νεοταξικοῦ «ἥλιου», ἡ ἀντιμετώπιση εἶναι γνωστή καί παραπέμπει σέ μαῦρες ἐποχές τῆς ἱστορίας.

Ἀπό τήν «ἐπιχείρηση ἐλευθερία» σέ ἐπιχείρηση… «βαρελοποιίας»

Ἡ διεθνής «ἄσκηση» τῆς (ἐργαλειοποιημένης) πανδημίας ἀπέδειξε πώς οἱ περισσότεροι δυτικοί λαοί βρίσκονται ἀκόμα σέ φάση ἀποχαύνωσης, μιᾶς πού οἱ πλειοψηφίες δέχθηκαν πρόθυμα τούς ἀσφυκτικούς περιορισμούς τῶν ἐλευθεριῶν τους.

Ὅμως στή νέα φάση τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», ὁ πολίτης παύει – προσωρινά – νά ἀξιολογεῖται βάσει τῶν ὑγειονομικῶν του «ἐπιδόσεων» καί περνᾶ σέ μιά νέα φάση, ὅπου κάθε ἄνθρωπος μετριέται σέ… βαρέλια πετρελαίου. Παρακολουθοῦμε μιά νέα ἐποχή ὅπου κάθε ὑπήκοος τῆς Δύσης θά «ἀξίζει» ἀνάλογα μέ τό ἐνεργειακό ἀποτύπωμα πού ἀφήνει.

Αὐτό ἀπέδειξε μέ τόν πιό τρανό τρόπο ἡ ἐπιθυμία τῆς Κομισιόν νά φέρει ἐνεργειακό «lockdown» στά κράτη – μέλη τῆς ΕΕ. Παρουσιάστηκε μιά σειρά ἀπό – δυστοπικής χροιάς -μέτρα πού τό καθένα ἀναφέρει πόσα… βαρέλια πετρελαίου ἐξοικονομεῖ το κάθε ἐνεργειακό «ἀλυσόδεμα» τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη.

Σοῦ ἀπαγορεύεται νά μετακινηθεῖς μέ αὐτοκίνητο τίς Κυριακές; Ναί ἄλλα μᾶς γλυτώνεις τόσα βαρέλια πετρέλαιο. Σοῦ ἐπιβάλλουν νά κάνεις λιγότερα ἀεροπορικά ταξίδια; Ὅμως γλυτώνεις ἄλλα τόσα. Χρησιμοποιεῖς κοινόχρηστο αὐτοκίνητο; Ναί ἄλλα προσφέρεις τόσα βαρέλια στήν οἰκονομία μας. Ἄν ἐφαρμόσεις ὅσα ὁρίζει αὐτή ἡ τεχνητή κατάσταση ἀνάγκης, κρίνεσαι ὡς εὐσυνείδητος πολίτης πού φροντίζει γιά τό συμφέρον τῆς χώρας του.

Τό ἀφήγημα τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης ἀνατέλλει ξανά, μέ ρετουσαρισμένο διακύβευμα καί οἱ λαοί ὁδηγοῦνται σέ περεταίρω ὁμηρία χωρίς νά θίγονται τά καρτέλ καί τά μονοπώλια ἐνέργειας, χωρίς νά μπαίνουν περιορισμοί στό ἀθέατο ἐνεργειακό ἀλισβερίσι μεταξύ κρατῶν καί ἐφοπλιστῶν.

Ἐνῶ ἡ ἐνεργειακή ἔνδεια εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς αὐτοκτονικῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς καί μιᾶς ἐξωφρενικῆς ἐξάρτησης τῶν Βρυξελλῶν στόν τελευταῖο τροχό τῆς Δυτικῆς ἁμάξης, ὁ φουσκωμένος λογαριασμός ἔρχεται καί πάλι στόν πολίτη, στό ἐκπαιδευμένο (ἀπό τήν πανδημία) «προϊόν» πού ἔχει πλέον μάθει νά καταπίνει ἀλόγιστα τά χρυσωμένα χάπια τῆς ἀτομικῆς εὐθύνης.

Οὐκρανικό καί «κλιματική κρίση»: H τέλεια εὐκαιρία

Ἄλλωστε πού θά βρεθεῖ καλύτερη εὐκαιρία νά «κουμπώσει» αὐτή ἡ ἐνεργειακή κρίση πού ἐπιβάλλεται μέ τό στανιό, πάνω στό νεοταξικό ἀφήγημα τῆς κλιματικῆς κρίσης; Νά μιά εὐνοϊκή συγκυρία νά πιάσουν τόπο οἱ ἐπιδοτήσεις ἠλεκτρικῶν ὀχημάτων, ἡ ἐπέλαση τῶν ΑΠΕ, ἡ καθιέρωση τῶν πετρελαιοειδῶν σάν ἀγαθό πολυτελείας, ἡ ἐγκατάλειψη τῶν αὐτοκινήτων, οἱ «ἐνεργειακές ταυτότητες», οἱ περιβαλλοντικοί φόροι, οἱ περιορισμοί στήν κτηνοτροφία καί τίς καλλιέργειες, ἡ ἀσύμφορη κατοχή ἀκίνητης περιουσίας, καί γενικά ὅλα τά μέτρα πού ἐπιδιώκουν νά ἀφαιρέσουν τήν αὐτάρκεια μετακίνησης καί διαβίωσης.

Ἐδῶ στόν δυτικό «παράδεισο τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας», πού ὑποτίθεται πώς… μάχεται τόν ἀνατολικό «δεσποτισμό», ἐπιστρατεύονται πολιτικές μιᾶς – νεοφιλελεύθερου τύπου – σοβιετοποίησης, γιά τή δημιουργία μιᾶς κοινωνίας ἐπιδοματούχων σκλάβων. Ἐδῶ στήν «ἀνεκτική» Δύση διαμορφώνεται ἡ δημιουργία μιᾶς παγκόσμιας φάμπρικας μετανθρώπων πού θά ἀξιολογοῦνται ἀνάλογα μέ τίς ἐκπομπές ρύπων, τήν ἐνεργειακή ἐξοικονόμηση, τήν ἀτομική παρακολούθηση, τήν υἱοθέτηση ἰατρικῶν σκευασμάτων.

Οἱ Βρυξέλλες πού προπαγανδίζουν μέ σθένος τή ὑποτιθέμενη γεωπολιτική «ἀπομόνωση» τῆς Ρωσίας, μέ τίς πολιτικές τους ὁδηγοῦν σέ πλήρη ἀπομόνωση τήν ἴδια τή Γηραιά Ἤπειρο, γυρίζοντας τήν πίσω σέ ἐποχές Μεσοπολέμου.

Στήν ἀπόλυτη φάση παρακμῆς της, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μετατρέπεται σέ ἕνα τεχνοφασιστικό «σοβιέτ» πού συντηρεῖ τή σήψη του, μέ δικαιωματιστικούς ἄρτους καί θεάματα. Ὑγειονομικά, ἐνεργειακά καί κλιματικά lockdown, εἶναι τό ἐρεβῶδες «αὔριο» πού ὑπόσχεται αὐτή ἡ λυκοσυμμαχία ἡγεσιῶν, πού φαίνεται πώς περνᾶ στήν τελική ἐπίθεση ἐναντίον τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης…

sportime

loading...