Εσείς πληρώστε Έλληνες κορόϊδα,,,,,,, – Να ψηφίζουν 180.000 τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ που χρεοκόπησε την Ελλάδα;

Στα 318 εκ. τα χρέη του ΠΑΣΟΚ, από 254 εκ. το 2018 – τα οποία ανέλαβε να πληρώσει η νέα ηγεσία του! Δεν είπε όμως πώς θα τα πληρώσει – όταν δεν πληρώνει ούτε η ΝΔ τα πάνω από 350 εκ. που χρωστάει. Είναι δυνατόν οι Έλληνες που χάνουν το σπίτι τους για χρέη 10.000 να το ανέχονται; Να ψηφίζουν 180.000 τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ που χρεοκόπησε την Ελλάδα;

 Έχουν ρυθμιστεί τά χρέη λέει ο νέος αρχηγός και θά πληρωθούν μέχρι τελευταίο ευρώ!!! Με τά χρήματα τής κρατικής επιχορήγησης… ποσοστό αυτής!!!! Για το 2022 το σύνολο της επιχορήγησης ανέρχεται σε 2000000€!!! Άρα και όλη νά πήγαινε στην αποπληρωμή του χρέους, σέ 150 χρονακια μόνο θά έχει αποπληρωθεί!!! Αμ πώς!!!!!!!!!!!

loading...

Leave a Reply