ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΕΠΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ+++ 

 Πνεύμα Άγιο λαλεί, γράψε ό,τι υπό αυτού υπαγορευθεί να γραφεί ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΕΤΟΥΤΟ κείμενο, ίνα κατανοήσει η ανθρώπινη ψυχή

(όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό να κατανοηθεί)

την ουσία, τις ιδιότητες της Θεϊκής πτυχής. 


Η ουσία του Θεού ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΗ ΕΣΤΙ

για την ανθρώπινη λογική. 

Οι ιδιότητες όμως ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ,

 τις βλέπει ο άνθρωπος αυτές. 

 Τις διακρίνει εμπρός.


Πρώτη ιδιότητα είναι

Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΘΕΪΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 

 Ο Κύριος βρίσκεται παντού,

 δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί από Αυτού

Βλέπει την αρετή, δικάζει τας αμαρτίας την παρακοή.


Δεύτερη ιδιότητα 

Η ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ. ΘΕΟΣ ΝΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΕΙ,

 ουδέν το αδύνατο σε αυτόν, θαύματα θαυμάτων ενεργεί.


Τρίτη ιδιότητα

Η ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ. 

Έχει άπειρο έλεος, ακόμα και για τον χειρότερο αμαρτωλό,

αρκεί ο άνθρωπος εδώ να πει

με ταπείνωση αυτογνωσίας ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΩ.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :