(Πασχαληνός) Κατηχητικός Λόγος Ιωάννη Χρυσόστομου

 
Του Θωμά Ακρωτηριανάκη* 

Παραθέτω 2 σημεία από τον (Πασχαληνό) Κατηχητικό Λόγο του Ιωάννη του Χρυσόστομου.

1ο  “Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα· συγνώμη γαρ εκ του τάφου ανέτειλε”.

2ο  “(ο άδης) Επικράνθη· και γαρ κατηργήθη”.

Σχετικά με το 1ο σημείο.Σύμφωνα  με τις αντιλήψεις του προγενέστερου Ωριγένη, η μετάνοια

μετά τον θάνατο βαραίνει το ίδιο με την μετάνοια προ του θανάτου

Σχετικά με το 2ο σημείο..Σύμφωνα με τον Ωριγένη, ο  άδης καταργήθηκε,διότι  φεύγει από αυτόν,

συγχωρείται,αποκαθίσταται και μεταφέρεται από τον άδη στον παράδεισο,όποιος εκδηλώσει εν τω

άδη μετάνοιαν.

Μου φαίνεται λοιπόν ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος,ως προς αυτά τα 2 σημεία του Κατηχητικού Λόγου

του, δεν ήταν ανεπηρέαστος από τον Ωριγένη,που την εποχή του Ιωάννη του Χρυσόστομου δεν είχε

ακόμα  καταδικαστεί ως αιρετικός,κυρίως για άλλα θέματα.