Ληξουριώτισσα: Ψευδοδιδάσκαλοι και ψευτοάγιοι εισαγωγής
Ο π. Αρσένιε Μπόκα μαζί με την μοναχή Ζαμφίρα - σε εκδρομή (επάνω) και σε αστική περιπλάνηση (κάτω) -, έπειτα από τον διωγμό από το Μοναστήρι και αφού τους είχε απαγορευτεί η μοναχική ενδυμασία (1959). Η φωτογραφίες είναι της περιόδου 1962, περίπου, τραβηγμένες από τους ασφαλίτες που είχαν επιφορτιστεί την παρακολούθησή τους.


Ληξουριώτισσα: Ψευδοδιδάσκαλοι και ψευτοάγιοι εισαγωγήςΜατθ. 24,24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.

Διότι θα αναφανούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θα δώσουν μεγάλα σημεία και θα κάμουν καταπληκτικά έργα, ώστε να πλανήσουν, εάν είναι δυνατόν, και αυτούς ακόμη τους εκλεκτούς.


Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να απομυθοποιήσουμε το πλανευτικό αφήγημα γύρο από τον «αγιασμένο» γέροντα Αρσένιε Μπόκα, καθώς έχουν ήδη διαδοθεί, στην ελληνική, πολλές μεταφράσεις των δράσεων και των «θαυμάτων» του. Με άλλα λόγια, η προπαγάνδα πάει σύννεφο και στον εκκλησιαστικό χώρο, ενώ οι οικουμενισταράδες «αφέντες» μας έχουν στην φαρέτρα τους τρικ για όλα τα γούστα, αρκεί το κοινό να μη κουνάει το βλέφαρό του από την «παράσταση».

Διότι ποτέ δεν υπήρξε πιο πετυχημένη συνταγή για το νανούρισμα των μαζών, από την αρχαία «άρτον και θεάματα»! Πόσο μάλλον δε, τώρα που «το άρτον» μας το τελειώνουν και από κάπου πρέπει να πιαστεί ο κάθε παραπονεμένος/προσκυνημένος για τον οποίο το «όνειρο» έχει γίνει εφιάλτης…

Πολλά πληκτρολόγια έχουν αναστενάξει υπό το βάρος των κειμένων που έχουν γραφτεί για το ζήτημα «Μπόκα», σημείο αντιλεγόμενο στη Ρουμανία, που είχε χωρίσει, από παλιά, τον πληθυσμό σε δυο μεγάλες και ισχυρές ομάδες οι οποίες βλέπουν το δένδρο (τη ξεραμένη συκιά «Μπόκα») αλλά χάνουν το δάσος (την Πανθρησκεία/τον Οικουμενισμό/το Π.Σ.Ε. του Κολυμπαρίου 2016), ενώ συμπράττουν με τον αντίχριστο, ακόμη και χαράζονται με την σφραγίδα του!

Θα παρουσιάσω ενδεικτικά τα τεκμήρια που προκύπτουν για την ψευτοαγιοσύνη του π. Αρσένιε Μπόκα, προς θεραπεία όσων αισθάνονται την ανάγκη να ανατρέξουν σε ό, τι.. «λαμπιρίζει», μπας και γίνουν περισσότερο Χριστιανοί.

Παρακάτω αναφέρουμε τα αναθέματα στα οποία υποπίπτουν, βάση των Ιερών Κανόνων του Πηδαλίου της Εκκλησίας, όσοι τιμάνε αβέρτα πάσης φύσεως ψευδοάγιους της πανθρησκείας:

Κανόνας ΞΓ’ της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου:
«Κανὼν ΞΓ'

Τὰ ψευδῶς ὑπὸ τῶν τῆς ἀληθείας ἐχθρῶν συμπλασθέτα μαρτυρολόγια, ὡς ἂν τούς τοῦ Χριστοῦ μάρτυρας ἀτιμάζοιεν, καὶ πρὸς ἀπιστίαν ἐνάγοιεν τοὺς ἀκούοντας, μὴ ἐπ' ἐκκλησίαις δημοσιεύεσθαι προστάσσομεν, ἀλλὰ ταῦτα πυρὶ παραδίδοσθαι. Τοὺς δὲ ταῦτα παραδεχομένους, ἢ ὡς ἀλληθέσι τούτοις προσέχοντας, ἀναθεματίζομεν.» https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85#%CE%9A%CE%B1%CE%BD%E1%BD%BC%CE%BD_%CE%9E%CE%93'

και

Κανόνας Θ’ της Συνόδου Λαοδικίας:
«Κανὼν Θ'

Περὶ τοῦ μὴ συγχωρεῖν εἰς τὰ κοιμητήρια, ἢ εἰς τὰ λεγόμενα μαρτύρια πάντων τῶν αἱρετικῶν ἀπιέναι τοὺς τῆς ἐκκλησίας, εὐχῆς ἢ θεραπείας ἕνεκα· ἀλλὰ τοὺς τοιούτους, ἐὰν ὦσι πιστοί, ἀκοινωνήτους γίνεσθαι μέχρι τινός. Μετανοοῦντας δέ, καὶ ἐξομολουμένους, ἐσφάλθαι, παραδέχεσθαι.

Ἐ ρ μ η ν ε ί α. Ὄχι μόνον οἱ αἱρετικοὶ δέν πρέπει νά ἐμβαίνουν εἰς τάς Ἐκκλησίας τῶν ὀρθοδόξων, ἀλλ’ οὐδὲ οἱ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι οἱ πιστοὶ λαϊκοὶ καὶ ὀρθόδοξοι πρέπει νά πηγαίνουν εἰς τὰ κοιμητήρια τῶν αἱρετικῶν, ὅπου τινὲς ὀνομαστοὶ παρὰ τοῖς αἱρετικοῖς ἐνταφιάσθησαν, ἢ εἰς τοὺς οἴκους, ὅπου μάρτυρες τῶν αἱρετικῶν ἐτάφησαν• πολλοὶ γὰρ καὶ ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ διωγμοῦ καὶ τῆς εἰδωλολατρείας μέχρι θανάτου ἐκαρτέρησαν, τοὺς ὁποίους μάρτυρας ὠνόμασαν οἱ ὁμόδοξοι αὐτῶν. Ἀλλ’ οὐδὲ οἱ ὀρθόδοξοι, λέγω, Χριστιανοὶ πρέπει νά πηγαίνουν εἰς αὐτοὺς ἡ διὰ νά προσευχηθοῦν, ἢ διὰ θεραπείαν, ἠγουν, ἢ διὰ νά τοὺς τιμήσουν, ἢ διὰ να ζητήσουν ἰατρείαν ἀπὸ αὐτοὺς εἰς τάς ἀσθενείας των. Ὅσοι δὲ τοῦτο ἠθελαν κάμῃ, διορίζει ὁ παρών Κανών νά ἀφορίζωνται πρὸς καιρόν, ἕως ὅπου νά μετανοήσουν καὶ νά ἐξομολογηθουν ὅτι ἔσφαλαν. Ὅρᾳ καὶ τὸν με΄. Ἀποστολικόν.» https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD_%CE%9B%CE%B1%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85#%CE%9A%CE%B1%CE%BD%E1%BD%BC%CE%BD_%CE%98'

Επίσης, σε όσους, δεισιδαιμονικά, αναζητούν, θαμπώνονται, ακόμα και επιδιώκουν θαύματα, υπενθυμίζουμε ότι η Ορθοδοξία, η Αλήθεια, η Ζωή είναι Χριστοκεντρική και όχι θαυματοκεντρική, δηλαδή το θαύμα δεν αποτελεί καν κριτήριο Ορθής Πίστης! Ο Θεός έχει κάνει, κατά παραχώρηση, έκτακτα θαύματα και σε αιρετικούς και αλλόπιστους για λόγους που Εκείνος γνωρίζει, ως καρδιογνώστης. Στον αντίποδα, ο διάβολος μοιράζει απλόχερα τα μαγικά του, σε όσους του ζητάνε τη «βοήθεια». Ο ίδιος ο αντίχριστος θα κατεβάσει ως και φωτιά από τον ουρανό, πλανεύοντας και τους εκλεκτούς! https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/04/blog-post_6.html

Όλα τα τεκμήρια, λοιπόν, για την ποιότητα του μάγου, του γκουρού, του πληροφοριοδότη Μπόκα (με την κωδική ονομασία «Μπράτου», στα αρχεία της Ασφάλειας), βρίσκονται στις 1600, περίπου, σελίδες της μελέτης των Victor Ardeleanu και Gheorghe Anițulesei, με τίτλο «Τα ανεπανάληπτα τερατουργήματα από το [ναό] Ντραγκανέσκου και η ζωή του Αρσένιε Μπόκα από το πρίσμα των Αγίων Πατέρων» https://888adevarul8despre8arsenieboca8.files.wordpress.com/2016/03/grozaviile-neasemanate-de-la-draganescu-si-viata-parintelui-arsenie-boca-in-lumina-sfintilor-parinti-v-111.pdf

Για την διευκόλυνση των αναγνωστών, αυτός ο μεγάλος όγκος των στοιχείων που είχαν μαζέψει οι συγγραφείς/μελετητές, βρίσκεται και σε μικρότερες ηλεκτρονικές εκδόσεις, από τις οποίες θα αναφέρω ενδεικτικά τα περιεχόμενοα της μίας εξ αυτών:

«Οι σχισματικές και αιρετικές διδασκαλίες του π. Αρσένιε Μπόκα από το πρίσμα των Αγίων Πατέρων»

blob:https://web.telegram.org/8f943c1e-4817-4d38-a672-53ceea4fc24a

«ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(…)

ΙΙΙ. Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Α. Η αιρετική ζωγραφική

1. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου

2. Εικονογραφημένοι αιρετικοί

α) Ο Φραγκίσκος της Ασίζης

β) Ο Ουλφίλας ο Αριανός

Β. Η αντίχριστη ζωγραφική

1. Άμουσος

α) Μειλίχιος υπνωτιστής

β) Σκληρός υπνωτιστής

γ) Ψεύτικος, ξυρισμένος, χριστός

δ) Ο ακρωτηριασμός της Φιλοκαλίας

2. Με κοντά μούσια και γαλανά μάτια

3. Με μεγάλα μούσια και γαλανά μάτια

4. Μουστακαλάς

5. Με κοντό παντελόνι

6. Ντραγκανέσκου – στέκι αφιερωμένο στην «αγία οικογένεια»

Γ. Παγανιστική ζωγραφική

1. Η κατάθεση ενός σύγχρονού του

2. Aum (σ.μτφρ. – ο ήχος του σύμπαντος σύμφωνα με την ινδική φιλοσοφία, που έχει μια συγκεκριμένη συμβολική απεικόνιση)

3. Η Τρισβλασφημία του Σίβα/Η Τρίενα του Ποσειδόνα/Η Τρίενα των διαβόλων

4. Παγανιστική επίθεση ενάντια του Προσώπου. Περί των «γλωσσών φωτιάς»

5. Παγανιστική επίθεση ενάντια της φύσης και της ενέργειας. Πανθεϊσμός. Ο ανδρογυνειησμός του ψευτόχριστου – Yin και Yang

6. Περί μετενσαρκώσεωςΗ βάπτιση ενός άμουσου «χριστού».Καθηλωμένος αλλά και οικειοθελώς αποκαθηλωμένος, άμουσος «χριστός»!
Άμουσος «χριστός», πάντα με το πρόσωπο του Μπόκα.Ο, ύποπτης έμπνευσης, «Μωυσής» με… κέρατα! Επάνω δεξιά, το εξάλφα των χαζάρων, στις πλάκες της Διαθήκης.

IV. Γραπτές αιρέσεις στα βιβλία «Καθ’ οδόν για την Βασιλεία των Ουρανών» και «Λόγια Ζωής» (…)

Γ. «Καθ’ οδόν για τη Βασιλεία των Ουρανών»

1. Η ωριγενική διδασκαλία. Το ανάθεμα της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου.

2. Η σαρκική θεώρηση

3. Η κάλπικη ανθρωπολογία, σεξολογία και γενετική του π. Αρσένιε Μπόκα.

4. Η σύντομη οδός για την Χάρη

5. Ο Πατήρ

6. Η πελαγιανιστική διδασκαλία. Το Ανάθεμα της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου.

7. Ο Νώε και ο Ιησούς ως προσχήματα για την διαστρεβλωμένη διδασκαλία των κλάδων.

Δ. «Λόγια ζωής»

1. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και η θεωρία των κλάδων

2. Η μονοφυσιτική διδασκαλία. Το ανάθεμα της Έκτης Οικουμενιστικής Συνόδου

3. Ο Ιγνάτιος ντε Λοϊόλα

4. Παγανιστική επίθεση ενάντια της φύσης και της ενέργειας. Πανθεϊσμός. Ο ανδρογυνισμός του χριστού

5. Περί μετενσάρκωσης

6. Κήρυκας και εφευρέτης απόκρυφων. Η βλασφημία προς τους Αγίους

V. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Α. Ουνιτισμός. Οικουμενισμός. Νέα Εποχή

1. Ο ζηλωτής «αντιοικουμενιστής» ήταν… οικουμενιστής

2. Μια οικουμενιστική ζωγραφική

Β. Σχισματικές διδασκαλίες (ενάντια των Ιερών Κανόνων), του π. Αρσένιε Μπόκα

1. Περί των εκτρωμένων εμβρύων/βρεφών

2. Περί των αυτοχείρων

3. Περί του Τιμίου Σταυρού

4. Έβαλε μέσα στον ναό υπνωτισμένα ζώα

5. Κήρυκας και εφευρέτης των απόκρυφων. Βλάσφημος των Αγίων

Γ. Αιρετικές διδασκαλίες του π. Αρσένιε Μπόκα. Αναθεματισμένος από όλες τις Οικουμενικές Συνόδους

[…]

Δ. Περί του σαρκικού συνουσιασμού

1. Η πονηρή ιδέα περί της ανάγκης του σαρκικού γλυκασμού (του συνουσιασμού)

2. Η ηδονή του συνουσιασμού – αιτία της ζωής και του θανάτου

[…]

8. (…) (σ.μτφρ. – Τι έγγραφε για τον γάμο ο Ψευδορθόδοξος-Μπόκα, σε αντίθεση με τα όσα αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και η Αγία Γραφή.)

9. Ο π. Αρσένιε Μπόκα αντιτίθετο στην Ιερά Παράδοση, κηρύττοντας διεφθαρμένες, ινδουιστικές, διδασκαλίες

α) Tantra Yoga

β) Σαρκικού τύπου περισυλλογή

γ) Η κάλπικη ανθρωπολογία, σεξολογία και γενετική του π. Αρσένιε Μπόκα

δ) Η ιατρική τον διαψεύδει

10. Τα φαινόμενα MISA και Πρισλόπ”

[Επιγραματικά, παραδείγματα αιρέσεων που κηρύττει ο Μπόκα (https://sfintiinugresesc.wordpress.com/2016/04/07/8156/):


Όταν γράφει ότι ο άνθρωπος καθορίζεται από την «γονιδιακή ειμαρμένη», που είναι πίστη των ειδωλολατρών και των μωαμεθανών`


Όταν λέει ότι ο Λυτρωτής ενσαρκώθηκε μέσα σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, δείχνει φιλονεστοριανός (ενδεχομένως, δίχως να γνωρίζει καν τα Ορθόδοξα δόγματα)`


Όταν υποστηρίζει ότι ο Κύριος έχει θεανδρική φύση, ([ότι] ο χριστιανισμός έχει ως βάση το χριστολογικό δόγμα της [μίας] θεανδρικής φύσης), φαίνεται μονοφυσίτης`


Όταν δηλώνει ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος άνθρωπος που δεν έχει διαψεύσει ποτέ την Θεϊκή του καταγωγή, αποδέχεται, όπως ο Ουλφίλας, τον Άρειο (σ. μτφρ. - που υποστήριζε την Θεϊκή «καταγωγή» Του Κυρίου αλλά όχι και την Θεϊκή Του υπόσταση)`


Όταν εικονογραφεί, στον ναό Ντραγανέσκου, τον αρειανό Ούλφιλα και τον λατίνο Φραγκίσκο της Ασίζης ως ΑΓΙΟΥΣ, το Βατικανό ως Μια, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, παρουσιάζεται ως συνεχιστής της γραικό-καθολικής (ουνιτικής) πίστης του πατέρα του και των οικουμενιστών/αρειανών (όπως είναι όλοι οι σημερινοί προτεστάντες)`


Όταν εικονογραφεί τον εαυτόν του, σε διάφορες ηλικίες ως Όσιος Παΐσιε του Νεάμτς, ως Άγιος Στέφανος ο Νέος, ως Άγιος Ιεράρχης Μέγας Βασίλειος, ως Άγιος Μεγαλομάρτυρας Γεώργιος, ως Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής και ως Λυτρωτής σε διάφορες παραστάσεις, δείχνει ότι είχε όντως κοιταχτεί έντονα στον καθρέπτη, με τις μεθόδους Hatha Yoga, ενώ ταυτόχρονα είχε την αναζήτηση εκείνη (που είχε ομολογήσει πως πραγματοποιούσε), να εικονογραφεί στο πρόσωπο του Πλάστη, τον απόλυτο, καθολικό άνθρωπο, τον πανάνθρωπο (σύμφωνα με την λανθασμένη του τοποθέτηση περί των εικόνων). Το συμπέρασμα αυτής του την αναζήτηση, συζευγμένη με την πρακτική της Hatha Yoga (ενώ μίλαγε ενάντια της Γιόγκα) - στην οποία προσπάθησε να δώσει μια ορθόδοξη χροιά -, ήταν ότι ο ίδιος αποτελεί την εικόνα του πανανθρώπου, ένα με τον Χριστό, όντας ακόμα και σε θέση να Τον αντικαταστήσει ως πρόσωπο (διότι, έπειτα από την Έβδομη Οικουμενική Σύνοδο, οι εικόνες είναι άγιες εφόσον φέρουν το όνομα και συλλαμβάνουν έστω κάποια ομοιότητα με το εικονογραφημένο πρόσωπο). Μα, αυτή ακριβώς είναι και η ινδουιστική πίστη, πως το «άτμαν» (σ. μτφρ. - «ο πραγματικός εαυτός [η ψυχή, ή το προσωπικό Βράχμαν»], που οφείλει κανείς να ανακαλύψει ώστε να φτάσει τη φώτιση» https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD) είναι το ένα και το αυτό με το «μπράχμαν» (σ. μτφρ. - «το ανώτατο, παγκόσμιο Ον, που αποτελεί εκκίνηση του φαινόμενου κόσμου» https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%BC%CE%B1%CE%BD_(%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82)!]

***

Η συγγραφέας Τατιάνα Νικουλέσκου έχει επίσης ασχοληθεί με την βιογραφία του Μπόκα` στο βίντεο που παραθέτω ενδεικτικά, η Τατιάνα Νικουλέσκου παρουσιάζει το σχετικό βιβλίο, «Εκείνοι με θεωρούν θαυματοποιό»

https://www.youtube.com/watch?v=7D-z7T_tpiI

Στη συνέχεια, παραθέτω τον σύνδεσμο για ένα χαρακτηριστικό άρθρο, από τα πολλά που έχουν γραφτεί αλλά και διάφορες ομιλίες αγιασμένων γερόντων, επί του θέματος, όλα με αποδομιτικά στοιχεία και μαρτυρίες σχετικά με την ψευδοαγιοσύνη του Μπόκα.


https://adevarul.ro/locale/hunedoara/secretul-arsenie-boca-femeia-stat-40-ani-el-cutremuratoaea-poveste-zamfirei-tanara-duhovnicul-nu-lasat-o-omoare-1_556af422cfbe376e35c7dd07/index.html

Άρθρο με τίτλο «Το μυστικό του Αρσένιε Μπόκα: η γυναίκα που έμεινε μαζί του 40 χρόνια. Η συνταρακτική ιστορία της Ζαμφίρας, της νεαρής που ο πνευματικός της δεν την άφησε να αυτοκτονήσει», για τις ύποπτες σχέσεις με την φοιτήτρια θεολογίας Ιουλιέττα, που έγινε, στα 25 της, με το μοναχικό όνομα Ζαμφίρα, ηγουμένη σε γυναικείο μοναστήρι υπό την καθοδήγηση του Μπόκα.


https://www.youtube.com/watch?v=Nl8FOC0CjHQ

Ο αγιασμένος γέροντας Αντριάν Φατζετσεάνου ομιλεί για τις πλάνες και τα πάθη του π. Αρσένιε Μπόκα.


https://www.youtube.com/watch?v=w9AAI9iwvkM&t=17s

Ο αγιασμένος γέροντας Αρσένιε Παπατσιόκ παίρνει, τρόπο τινά, συνέντευξη από τον επίσης αγιασμένο γέροντα Ιοακίμ Μπαλάν, περί των πλανών και των παθών του π. Αρσένιε Μπόκα. Προκύπτει ότι ο π. Αρσένιε πέταξε τα ράσα όντας στη φυλακή, όπου είχε πολλά προνόμια όπως θα είχε και στη συνέχεια, ως πολίτις που συμπαθούσε και συνεργαζόταν με το καθεστός


https://saccsiv.wordpress.com/2017/03/23/marturie-ce-spunea-parintele-justin-parvu-despre-preotul-arsenie-boca/

Μαρτυρία για την απόρριψη της αγιότητας του π. Αρσένιε Μπόκα εκ μέρους του αγιασμένου γέροντα Ιουστίν Πίρβου.

***

Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζεται η βίλα του Μπόκα, στο Σινάϊα - μια πολύ χλιδάτη περιοχή υψηλού παραθερισμού -, όπου πέρασε τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής με συντροφιά τις 12 μοναχές που είχαν εγκαταλείψει το Μοναστήρι Πρισλόπ προκειμένου να «σωθούν» από τον διωγμό εκ μέρους της Κρατικής Ασφάλειας. Η βίλα οικοδομήθηκε σε μια εποχή που μόνο υψηλά ιστάμενα μέλη της νομενκλατούρας θα μπορούσαν να ονειρεύονται τέτοια πολυτελή κατοικία.

Οι αγιασμένοι γέροντες (μαρτυρίες των οποίων παρέθεσα πιο πάνω), αλλά και πολλοί άλλοι κληρικοί και λαϊκοί (που επέμειναν να συνεργάζονται αποκλειστικά με Τον Χριστό), επιζώντες των κομμουνιστικών φυλακών, προσπαθούσαν, την ίδια εποχή που ο Μπόκα καλοπερνούσε, να μαζέψουν τα κομμάτια τους έπειτα από τα πάμπολλα χρόνια απάνθρωπης «αναμόρφωσης» στα χέρια των «ιδεολόγων δαμαστών» της ανθρωπιστικής, εκκολαπτόμενης, κομμουνιστικής κοινωνίας.
Κι’ όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!


Ληξουριώτισσα


Υ.Γ. – Βάση των παραπάνω συνάγεται ότι ο π. Αρσένιε Μπόκα ΜΟΝΟ ΑΓΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ!


Δεν υπάρχουν σχόλια :