Το Φαγοπότι για τους Αιρετούς μόλις αρχίζει.


 Παράθυρο του υπουργείου Εργασίας για διπλή σύνταξη σε αιρετούς

Αφορά νυν και πρώην δημάρχους και νομάρχες

Του Βασίλη Αγγελόπουλου

v.aggelopoulos@naftemporiki.gr


Καταβολή διπλής σύνταξης σε δημάρχους και νομάρχες, χωρίς να υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.


Πρόκειται για μακροσκελή εγκύκλιο που αναφέρεται ευρύτερα σε ζητήματα διαδοχικής ασφάλισης και στον υπολογισμό του

χρόνου ασφάλισης των αιρετών. Εκεί υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά σε άρθρο προεδρικού διατάγματος (παρ. 8 του άρθρου 58

του π.δ. 169/2007) που εμπόδιζε την καταβολή δεύτερης σύνταξης από δημόσιο ταμείο. Εφεξής η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα εμποδίζει τη διαδικασία, μέσω e-ΕΦΚΑ.


Για το θέμα υπήρξε ανακοίνωση από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), όπου καταγγέλλεται η συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τονίζεται πως στο εξής, όσοι αιρετοί είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα χορήγησης διπλής σύνταξης κατά το παρελθόν, το οποίο ορθώς απορρίφθηκε, θα μπορούν να αιτηθούν επανεξέταση της υπόθεσής τους.


Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκφράζουν τον προβληματισμό τους και για άλλο σημείο της εγκυκλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι η Βουλή δεν συμπεριλαμβάνεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.


Πρακτικά αυτό ερμηνεύεται ότι οι συνταξιούχοι με την ιδιότητα του βουλευτή δεν καταλαμβάνονται από τη διάταξη, η οποία προβλέπει όχι την πλήρη αναστολή της σύνταξής τους για όλη τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, αλλά μέρους αυτής (60%).


Έτσι, τίθεται και θέμα αναδρομικής καταβολής ποσών που παρακρατήθηκαν για την περίοδο από τον Μάιο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2020.


Ακόμα και έτσι πάντως, η εγκύκλιος αναφέρεται σε μια σειρά από υποκατηγορίες αιρετών (βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, περιφερειάρχες), ως εξής:


α) Όσοι εξελέγησαν ή διορίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 01.01.2013. Η κατηγορία αυτή διατηρεί κατά τη θητεία αιρετού το προγενέστερο της εκλογής/διορισμού ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται ως αιρετοί στους φορείς, στους οποίους υπάγονταν λόγω απασχόλησης, και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενος φορέας, υπάγονται στο πρώην ΙΚΑ.

β) Όσοι εξελέγησαν ή διορίστηκαν για πρώτη φορά μέχρι την 31η.12.2012. Η κατηγορία αυτή υπάγεται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους καθορίζονται από το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει

ανά κατηγορία βουλευτή ή αιρετού (δήμαρχοι, πρόεδροι κοινότητας κ.λπ.) κατά την πρώτη εκλογή ή τον πρώτο διορισμό τους στο αξίωμα.Ο νέος τρόπος υπολογισμού

Με την ίδια εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016) καθιερώθηκε ένας νέος και ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, είτε αυτοί προέρχονταν από το Δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα.


Ο νέος τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις που από το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς προβλεπόταν

ειδικός τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, όπως ενδεικτικά για τις βουλευτικές συντάξεις και τις συντάξεις αιρετών ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.


Το ίδιο ισχύει και για τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου περί διαδοχικής ασφάλισης. Είναι γενικές και εφαρμόζονται για

όλους τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, κάτι που ισχύει και για τους αιρετούς.

https://www.naftemporiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :