ΧΕΙΜΩΝΑΣ-ANOIΞΗ 1940 – 1941. ΕΠΟΣ-ΗΡΩΪΣΜΟΥ! ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ «ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ»!!! ΧΕΙΜΩΝΑΣ- ANOIΞΗ 2021-2022. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ "ΝΕΑ ΤΑΞΗ" ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ…


ΜΗ ΜΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕΤΕ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1940 –ΜΑΪΟΣ 1941 ΕΠΟΣ ΗΡΩΪΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ «ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ»! ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1940 – ΜΑΪΟΣ 1941, γράφεται τό χρυσό βιβλίο τοῦ Ἔπους τῆς ἡρωικῆς ἀντίστασης τοῦ λαοῦ μας κατά τοῦ Φασισμοῦ.

Ἡ φασιστική Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι καί μετά ἡ ναζιστική Γερμανία τοῦ Χίτλερ μᾶς ἐζήτησαν νά παραδώσουμε τήν ἐλευθερία καί ἀνεξαρτησία μας.

Ποιά ἦτο ἡ ἀπάντηση; Ἀνέστη πᾶς ὁ λαός ὡς ἕνας ἄνθρωπος καί ἔδωσε μία ἀπάντηση πιό λακωνική ἀπό αὐτήν τοῦ ἡρωικοῦ προγόνου καί δασκάλου τῆς ἀνδρείας, τοῦ μεγάλου Λεωνίδα. Βροντοφώναξε τό ΟΧΙ!

Αὐτό τό ΟΧΙ τάραξε τούς ἐχθρούς καί γέμισε μέ ἐλπίδα τούς γονατισμένους ἀπό τή βία τοῦ πολέμου λαούς!

Τήν ἐποχή αὐτή, ἡ Εὐρώπη εἶναι σκεπασμένη ἀπό τό νέφος τοῦ ναζισμοῦ καί τοῦ φασισμοῦ. Ἡ ναζιστική Γερμανία τοῦ Χίτλερ, ἡ φασιστική Ἰταλία τοῦ Μουσολίνι καί λίγο ἀργότερα ἡ στρατοκρατική Ἰαπωνία ἔχουν συμπτύξει συμμαχία, τόν " Ἄξονα", θέλοντας νά ἐπιβάλουν "Νέα Τάξη Πραγμάτων", νά ποδοπατήσουν τήν ἐλευθερία τῶν λαῶν κάτω ἀπό τίς ἑρπύστριες τῶν τάνκς…

Μέ τό χαμόγελο στά χείλη, μέ τήν πατρογονική λεβεντιά καί ἀνδρεία στήν καρδιά ὁρμοῦν οἱ στρατιῶτες μας στά σύνορα γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Πατρίδας μας ἀλλά καί ὅλων τῶν λαῶν.

Κραταιά προστασία ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός! Πολλές οἱ ἀναφορές -καί σέ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς- γιά ἐμφανίσεις τῆς προστασίας τῆς Παναγίας, πού στερέωναν τό ἠθικό τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν (ἐφημερ. «Νέα Ἑλλάς» 28/3/41, ἀναφορά τοῦ πολεμικοῦ ἀνταποκριτῆ Π. Καψῆ).

Ὁ ἀγώνας εἶναι ἡρωικός, δίκαιος, μά καί ἄνισος. Στήν παλαίστρα τῶν βουνῶν τῆς Ἠπείρου ζωντανεύει ὁ ἀγώνας τοῦ 1821 καί τοῦ 1912. Ἀπό τίς πρῶτες μέρες ὁ ἐχθρός ἀναχαιτίζεται! Ἡ καρδιά τοῦ Λεωνίδα χτυπᾶ στά στήθη τοῦ Δαβάκη, πού σέρνει τόν πολεμικό χορό μέ τούς ἄντρες του!

Δέν εἶναι μόνον ὁ ἐχθρός, πού πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ, εἶναι καί ἡ ἔλλειψη ἐφοδίων, τό ψύχος, τό χιόνι, ἡ πεῖνα, τά κρυοπαγήματα, οἱ ψεῖρες, οἱ κακουχίες… Μεγάλες οἱ θυσίες, πολλοί πέφτουν στό βωμό τοῦ χρέους!

Οἱ καρδιές τῶν μανάδων συντροφεύουν τά παλικάρια μέ τίς εὐχές καί πλέκοντας ζεστές κάλτσες καί φανέλες.

Μέσα στίς Ἐκκλησιές ὅλες οἱ Ἑλληνίδες προσεύχονται στήν ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας γιά τά παιδιά τους, νά τελειώσει ὁ πόλεμος: «διάσωσον ἀπό κινδύνους τούς δούλους σου, Θεοτόκε»!

Πολλές Ἑλληνίδες συμπαραστέκονται ἐνεργά στόν ἀγώνα, μεταφέρουν τρόφιμα, πολεμοφόδια, γίνονται νοσοκόμες, ἄγγελοι στόν πόνο τῶν στρατιωτῶν! Ἡ Ἑλλάδα γίνεται μιά καρδιά!

Καί γίνεται τό θαῦμα, Η ΝΙΚΗ! Οἱ ἐχθροί ὑποχωροῦν καί καταδιώκονται ἀπό χιλιάδες οὐρανομήκη «Ἀέρα!»!

Πίνδος, Τρεμπεσίνα, Πόγραδετς, Καλπάκι, Τεπελένι, Κλεισούρα, Κορυτσά, Μοσχόπολι, Ἅγ.Σαράντα, Ἀργυρόκαστρο, τόποι, πού σηματοδοτοῦν τήν πορεία τῆς νίκης!

Ἐχθροί καί φίλοι ὑμνοῦν τήν ἑλληνική λεβεντιά, λέγοντας: «ἄν ἄλλοτε λέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σάν ἥρωες, τώρα θά λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες»!!!

Ὅμως, ὁ σύμμαχος τοῦ Μουσολίνι, Χίτλερ, ἐπεμβαίνει νά τόν βοηθήσει. Οἱ φάλαγγες τοῦ πάνοπλου Γερμανικοῦ στρατοῦ ἐπιτίθενται κατά τοῦ καταματωμένου Ἑλληνικοῦ στρατοῦ πισώπλατα στό μέτωπο τῆς Ἀλβανίας.

Ὁ ἀγώνας ὑπεράνθρωπος, ἄνισος ὁλότελα. Οἱ λίγοι ταλαιπωρημένοι καί κουρασμένοι ἥρωες Ἕλληνες μέ λίγα καί μικρά παλαιά μέσα ἐμπρός σέ ἕνα πάνοπλο πολυάριθμο ἐχθρό, πού ξερνοῦσε ἀδιάκοπα φωτιά καί ἀτσάλι μέ τά στοῦκας, τάνκς καί ἄλλα σύγχρονα μέσα! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :