Όλες οί ερμηνείες αχρήματης κοινωνίας, γιά νά μιλάμε καί πολύ ελληνικά μπήκες μάγκα;…


 Η Ελληνική Γλώσσα είναι Πλαστικοποιητική Λογοποιητική, ένας όρος αχρήματη κοινωνία σέ οία άλλη «γλώσσα» σημαίνει μόνον εκείνον οπού συμφωνήθηκε νά σημαίνει ώς συμβολαιογραφική κρατική συνθήκη ή εκείνον οπού προάγεται από τίς λέξεις βάσει τού τί είναι συμφωνημένον ότι σημαίνει από τήν συμβολαιογραφική συνθήκη ήτοι Ναυτικόν «Δίκαιον». Ελληνιστί όμως Ό Λόγος είναι Θείος, δοσμένος έκ Θεού καί η διάπλαση τού λεκτικώς ζωντανεύει ή εκπαριστάνει καινούργιες καί διάφορες έννοιες αίτινες προϋπήρχαν αλλά τίς πλάθουμε μέ τά γράμματα τήν ώρα οπού τίς γράφουμε, εξηγούμε, παραδειγματοποιούμε, ερευνούμε τί άλλον σημαίνει εκτός από εκείνα τά έναν ή περισσότερα όπου συμφωνήθηκε ή συνηθείστηκε από τήν κοινωνία μικρή ή μεγάλη ή τοπική ή αναπεριοχική νά σημαίνει…


Α)Κυριολεκτική, πρωτόγονη ζωή δίχως χρήμα, όπως ήταν πρίν 100,000 χιλιάδες έτη, ή προσφάτως σέ διάφορα απομονωμένα αρχιπελάγη νήσων αλλά καί όπως επιλέγουν νά ζούν κάποιες μικρές κοινωνίες ή ασκητές ανά εποχεί…


Β)Κοινοκτημοσύνη επεκτέστερη από εκείνη τών Αρχαίων Σπαρτιατών καί που κατά τόπους πρωτόγονους υπάρχει ακόμη, όπως σέ απόμερα μέρη δηλοί Καλλάς Ελλήνων, Χούτζια Ελλήνων καί δή όταν δέν είχαν ανακαλυφθεί προσφάτως καί σέ διάφορα αρχιπελάγη νήσων ή μεμονωμένων νήσων πρίν τήν ανακάλυψη τούς από τούς μεγιστάνες σατανιστές κατά τήν μαζική πειρατική επιδρομική κουρσάρικη εκστρατεία τούς από τόν 16ον μ.Χ. κυρίως αιώνα καί εντεύθεν από Ευρώπης… Καί διάφορα οργανωμένα σύνολα οπού κατά καιρούς ζούν χωρίς χρήματα ή μέ ελάχιστα χρήματα, αφού παράγουν κάποια από αυτά τά προϊόντα καί τά πωλούν έξω από τήν ιδιαίτερη κοινωνία τούς. Ό πειρασμός ότι έξω από τήν αχρήματη κοινωνία υπάρχει χρήμα τήν κάνει ημιαχρηματική ή ημιχρηματική κοινωνία, είναι έναν είδος κοινωνικοποιητικής μοιχείας… εξαπάτησης, ανάγκης, δοκιμής, ζηλοφθονίας που πρέπει έν μέρει νά ικανοποιηθεί έστω καί εάν εντεύθεν μετανοηθεί καί τουναπάλιν επιχειρηθεί ξανά η αμαρτία χαχαχα! Ό Χριστός πάντως μάς υπόδειξε ότι εάν οί ανθρώποι γίνουν Ηθικάγαθοι μπορούν νά φτειάξουν μία πανευτυχή λιτή ταπεινή παγκόσμια κυριολεκτική αχρήματη=αμάμωνη ευλογημένη Θεοβασική καί Θεοκεντρική Κοινωνία!…


Γ)Χρήμα χωρίς χρήμα, ήτοι χρήμα χωρίς κέρματα καί χαρτονομίσματα ήτοι ηλεκτρονικοί τίτλοι οπού ανά πάσα στιγμή είτε υποθηκεύονται μέ κτήματα, χρυσόν, άλλους πολύτιμους λίθους είτε μέ αέραν κοπανιστόν, μπορούν νά τά αλλάξουν, εκμηδενίσουν, αλλάξουν όπως αλλάζουν τά ηλεκτρονικά γραφικά όταν παίζεις τό ηλεκτρονικόν παίγνιον: «εγώ ό κορόϊδος μαγκούφης ό εραστής τής ηλεκτρονικής γυναίκας μέ ηλεκτρονική αγάπη»….


Δ) Παράδεισος, Κόλλαση, Αιώνιος Θάνατος Ανυπαρξίας ώς μή γινόμενος ποτέ, Επανενσάρκωση μία στιγμή πρίν…


Ε) Τό άκρον άωτον τής αχρήματης κοινωνίας είναι τό αντίστροφον τής συνταυτοχρόνως, ήτοι η χρηματοποίηση τών πάντων, δηλοί κάθε όν, πράγμα, άνθρωπος, θρησκεία, ιδέα, δράση, διάδραση, πράξη, νά είναι χρήμα ηλεκτρονικόν ή χαραγμένον ώς χρήμαν βάσει τού Ναυτικού «Δικαίου» που είναι γεγραμμένον τού καί περιμένει-προσδοκεί νά επιπραγματοποιηθεί ήτοι χξς καί τελειώσαμε, τάδ’ έφη Αντίχριστη Αχρήματη Εγχρηματική Εμμαμωνική Κοινωνία, σ’ αντίθεση μέ τήν Ιερά Αχρήματη Κοινωνία Αγαθοηθικής ήτις εσυνέστησε μέ Θεία Αγάπη Ό Ιησούς Χριστός καί χαπάρι ακόμη δέν πάρθηκε τί εννοούσε, ενώ πολλοί χωρίς νά Τόν Αναγνώσουν μέ τά ομμάτια τούς καί μέ σοφία Δικαίου, ακούνε διάφορα καί εξάγουν μεταδιάφορα συμπεράσματα ακόμη καί διά πλουσιοπάροχες αιρέσεις ψευδοσωτηρίας καί ψευδοψυχοκατεύθυνσης!…


Τελειώσαμε…


Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθησομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :