Εδώ κρύβεται ένας χαρισματικός ασκητής της Αττικής!


 

Ασκητής της Αττικής με ιαματική προσευχή !


Βρίσκεται σε αυτό το μοναστήρι και ζει μόνος . Έχει θαυματουργική προσευχή καθ ευχή Δεν υπάρχουν σχόλια :