Ουκρανικό: Μην τυχόν και γίνουμε βασιλικώτεροι του βασιλέως. Προσέχετε! Απόσταση ασφαλείας από τα Δύο Μέρη.


 Η Τουρκία φαίνεται να προσπαθεί να ισορροπήσει. Εσείς μην προτρέχετε.

Η Ουκρανία είναι η Ιερουσαλήμ της Ρωσίας. Μην την πατήσουμε εμείς.


Δεν υπάρχουν σχόλια :