Δυτικός από τό Κίεβο κάνει χώμα τούς Δυτικούς εγκληματίες. Ξεσκεπάζει τόν Μήσσο τής τάκης ζελενσκυσιώνα τής Ελλάδος καί τής Ουκρανίας!… Ζελένσκυ ένας νέος χαζζαροεβραίος …


 Εξηγεί διατί είναι εγκληματίας ό μήσσος τής τάκης τής Ουκρανίας καί διατί θέλει Ουκρανούς θύματα καί όποιος στέλλει όπλα είς τόν Ζελένσκυ που είναι ένας άλλος Τρότσκυ καί Λένιν…


Υπογράφει τά λόγια τού ώς ερυθρόν χάπι/Red Pill, διατί; Υπάρχει καί τό κυανούν χάπι ή τό υδροκυανούν χάπι… καί ό νοών νοείτω ποίον είναι ποίον!… Τό μαύρο ή τό άσπρο;…


Ακούστε κάθε τί που λέγει μέ προσοχή!…

Δεν υπάρχουν σχόλια :