ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ


Γράφει ὁ Γεώργιος Παῦλος

Σεβαστοί (ἀκόμη) ἱεράρχες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν Σοβιετική περίοδο εἴχαμε τήν κρατική καί ὑποταγμένη στόν κόσμο

ἐκκλησία καί τήν ἐκκλησία τῶν μαρτύρων καί τῶν κατακομβῶν. Τό ἴδιο θά ἐπαναληφθεῖ ἐπί τῶν ἡμερῶν μας μέ νέους ὅρους ἀλλά τήν ἴδια πάντα οὐσία. Ἡ ἐκκλησία σώζει πάντα τόν κόσμο ὅταν μένει πιστή στόν Χριστό, στό εὐαγγέλιο καί στούς πατέρες.

Οἱ ἱεράρχες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὄφειλαν καί ὀφείλουν πάντα νά προστατεύσουν τόν Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο πολιτισμό τοῦ ἀνθρώπου ὡς πρόσωπο αὐτεξούσιο καί εἰκόνα ζῶσα τοῦ Θεοῦ. 

Σήμερα δυστυχῶς οἱ ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά πλειοψηφία των εἶναι ταυτισμένοι μέ τό ἀντιδημοκρατικό καί φασιστικό πολιτικό κατεστημένο πού προωθεῖ μέ κάθε τρόπο τήν κατάργηση κάθε πολιτικῆς καί πνευματικῆς ἐλευθερίας στόν ἄνθρωπο. 

Ὅπως δείχνουμε ἀκολούθως, ἡ περίφημη ἀρχή τῆς νεοναζιστικής ἐπανεκκίνησης τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, τήν ὁποία ὑποστηρίζουν μέ κάθε τρόπο δυστυχῶς κατά πλειοψηφία οἱ ὀρθόδοξοι ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό ὄνομα δῆθεν τῆς Δημόσιας Ὑγείας, καταργεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ σώματος, τήν ἐλευθερία τῆς βούλησης, τήν ἐλευθερία τῆς σκέψης καί τήν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. 

Ὁ ἄνθρωπος σύρεται ἁλυσοδεμένος καί μέ τίς εὐλογίες τῶν ὀρθόδοξων ἱεραρχῶν στήν κόλαση τοῦ μετανθρωπισμοῦ καί τοῦ ὑπάνθρωπου μεταανθρώπου της νεοναζιστικής τεχνητῆς νοημοσύνης.

Γιά αὐτό ὡς ἐπιστήμονες ὀφείλουμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε γιά μιά ἀκόμη φορά γιά τό συντελούμενο παγκόσμιο ἰατρογενές πείραμα καί ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, στό ὁποῖο δυστυχῶς καί ἐσεῖς ἔχετε συμβάλει -ἐν ἀγνοίᾳ τῶν περισσοτέρων ἀπό ἐσᾶς, θέλουμε νά πιστεύουμε- μέχρι σήμερα τά μέγιστα πείθοντας καί παρακινῶντας πρός ἐμβολιασμό ὅσους σᾶς ἐμπιστεύονται καί σᾶς θεωροῦν πηγή ἀλήθειας καί ὑπευθυνότητας. 

Ἐνῶ ἐάν δέν εἴχατε ταυτισθεῖ μέ ἕνα ἐγκληματικό, ἄθεο καί ἀντι-ἀνθρώπινο κάτ᾽ οὐσίαν πολιτικό καθεστώς, θά εἴχατε συμβάλει νά ἀναχαιτιστεῖ ἕνα παγκόσμιο ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἀπόδειξη τῆς ἀθλιότητας αὐτοῦ τοῦ πολιτικοῦ καθεστῶτος κυβέρνησης καί ἀντιπολίτευσης, πού ἐσεῖς δυστυχῶς ὑπηρετεῖτε πιστά τά τελευταῖα χρόνια, εἶναι ὅσα ἔχουν νομοθετηθεῖ τήν τελευταία δεκαετία ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας καί ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΔεν υπάρχουν σχόλια :