Γιατί διαλύονται τα πάντα , πατρίδα οικογένεια ;
Χαίρεται

Η “πονηρία ” είναι το “κακό ”

Η “πονηρία ” ως έννοια δεν είναι κάτι αγαθό αντίθετα είναι προσωποποίηση του “κακού ” .
Ως αποκλειστικό στόχο και μόνο ,έχει την πρόκληση του “κακού “ της ζημιάς στο τέλος .
Για αυτό η “πονηρία “ συνδέεται και είναι το “κακό ” που μπορεί να σε δέσει και να μην ξεφύγεις ποτέ .

Όταν κάποιος θέλει να κάνει το “κακό ” ,δεν το κάνει απευθείας εκτός αν το “θύμα ” έχει διαστραφεί ,δεν καταλαβαίνει πλέον τίποτα και πέφτει ναρκωμένο στην παγίδα .

Υποκρισία ,ηθοποιός ,υποκριτής ,το όπλο της “πονηρίας ” με σκοπό την καταστροφή .

Το “κακό “ αν έδειχνε το πρόσωπο του ,θα τρόμαζε το “θύμα “ και δεν θα προλάβαινε να το “δολώσει “ ,να τσιμπήσει ,να το δέσει στο τέλος και να το βασανίζει .
Έτσι χρησιμοποιεί “πονηρές “ μεθόδους ,αποκρύπτοντας τις πραγματικές του προθέσεις ,παρουσιάζεται αρχικά με αγαθές προθέσεις ,κρύβοντας την “κακία “ του .

Πως εγώ ο άνθρωπος θα μπορέσω να ξεφύγω από την “πονηρία ”
Πως θα την αναγνωρίσω και θα αποφύγω την
“ζημία ” ακόμα και την αιώνια σχέση ,στην “γέενα του πυρός ” δηλαδή να μην μπορώ να του ξεφύγω ,διεστραμμενος μόνιμα .

“χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν ” είπε ο Χριστός.

Πρόσωπο πρός πρόσωπο ,αντιμέτωποι πρέπει να επιλέξουμε με ποιό πρόσωπο θέλουμε να είμαστε .

Μόνος είμαι είναι ΑΔΥΝΑΤΟ ,δεν υπάρχει περίπτωση, θα με ξεγελάσει η “πονηρία ”
Η πονηρία που είναι “πρόσωπο ” και μάλιστα πολλά ,λέγονται “δαίμονες ” επέλεξαν να είναι “πονηρά ” ψεύτες , κακιασμένοι ,Χωρίς κανέναν οίκτο ,Χωρίς καθόλου φως ,καλοσύνη ,παρά μόνο πλήρεις “κακίας ”

Είμαι και εγώ “αυτεξούσιο ” πρόσωπο με ελευθερία που είμαι εδώ για να επιλέξω “πονηρία ” ή “Χριστό “

“ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.”

Αν επιλέξω ΕΓΩ να αντιμετωπίσω ,τον εφευρέτη της “πονηρίας ”


είμαι το ανόητο “αρνί ” που θέλει να φάει τον λύκο …

Το ΕΓΩ δεν αντιμετωπίζει τον ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟ τον πατέρα του ψεύδους ,τον ψεύστη .

Ιω. 8,44 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.

” ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς “

Αυτή η κατάσταση που όλοι περνάμε ,βιώνουμε ,της θλίψης ,της πίεσης ,του καταναγκασμού .
Είναι η “σχέση ” που από καιρό είχαμε με τον “πονηρό”
Τώρα απλά διαφαίνεται ότι μας έχει “κλείσει ” στο μπουντρούμι του και μας βασανίζει ,αυτό του δίνει και μόνο χαρά ,ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ….. να σκοτώνει το πλάσμα του ΘΕΟΥ ,να το κλείνει στο σκοτάδι του ,που και αυτός είναι ,μακριά από τον ΘΕΟ .

“Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν”

“οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. “


Δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους ,αλλά με “πολυδύναμα “ πρόσωπα ,πιο ισχυρά από εμάς ,αλλά ανίσχυρα μπροστά στον ΘΕΟ ,στον Κύριο ,στην Παναγιά ,στους Αγίους ,στις αγγελικές δυνάμεις ,που απλά με προσευχή να επικαλούμαστε

Αυτοπαράδοση …

Κάθε “αμαρτία “ ,η αμετανοησία ,η μή συμμετοχή στα μυστήρια της εκκλησίας ,ειδικά στο μυστήριο που δηλώνεται η μετάνοια των αμαρτιών μου ,την ιερή εξομολόγηση εν μετανοία ,είναι παράδοση ανευ όρων στα πονηρά εναέρια πνεύματα ,διάλυση οικογένειας ,πατρίδας ,εαυτού…το βλέπουμε παντού

Ούτε στον καθρέφτη ,ούτε στα εικονίσματα ,ούτε κατ ιδίαν στον ουρανό ….

´Ετσι καθαρίζει και ξανά ενεργοποιήται η “χάρη “ του Βαπτίσματος
έτσι υλοποιώ , την μόνη και απαραίτητη προϋπόθεση σωτηρίας την “μετάνοια ” εν εξομολογήσει
μυστηριακά και μόνο.
Έτσι βιώνω την “βασιλεία των ουρανών ” που είναι μέσα μου ,ως πηγή χαράς ,σιγουριάς ,’έλλειψης φόβου


Θέλω να σωθώ ;

Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν

Θα πάρω ξοπίσω τον Χριστό ,υπακούοντας τυφλά, αυτά που θα μου πεί στο μυστήριο της εξομολόγησης
ξέρω ότι ο “πονηρός ” μπορεί να με ξεγελάσει πολύ εύκολα
δεν “βλέπω “ και δεν “ακούω ” μέ έχει να παραληρώ ,πλανημένος σαν το ψάρι που είναι αγκιστρωμένο ,σαν το αρνί στο στόμα του λύκου .

ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι

Είναι σταυρός η άρνηση του ΕΓΩ …
είναι η μόνη λύση για ένα αρνί απέναντι στον λύκο .

Υπό διάλυση

Mην απορούμε όταν διαλύονται τα πάντα ,η πατρίδα ,η οικογένεια
Εγκαταλείψαμε την “κολόνα “ το κέντρο που τα στήριζε την ΘΡΗΣΚΕΙΑ μας ,την ορθοδοξίας μας τον Χριστό μας .. ..

Πίσω αδέρφια πλανηθήκαμε ,να βρούμε την “κολόνα ” ,τον Χριστό μας .Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας

Γ.Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια :