Καθηγητής Ν Ξιώνης: Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος μέσα στο ναό.


 Γι’ αυτούς που θέλουν θεολογική τεκμηρίωση…

Βλασφημία η χρήση «προστατευτικών μέσων» εντός του Ιερού ναού.

Δεν υπάρχουν σχόλια :