Χριστούγεννα με μέτρα και ...στα μέτρα τους! Μητσοτάκης-Ιερά Σύνοδος: Στόχος ο καθολικός εμβολιασμός του πληθυσμού


 Τι απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος για τις προλήψεις κληρικών-Όσα ειπώθηκαν για την εκκλησιαστική περιουσία

Για “άριστο κλίμα συνεργασίας” μιλάει το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου αναφορικά με την σημερινή συνεργασία με τον πρωθυπουργό.


Σύμφωνα με τη ΔΙΣ :


Κοινή διαπίστωση του Πρωθυπουργού και του Μακαριωτάτου αποτέλεσε η ανάγκη να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή και επιμονή στη γενική προσπάθεια για τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Αναγνωρίσθηκε επίσης η σημασία της πιστής τήρησης των μέτρων πρόληψης και προστασίας κατά του κορονοϊού. Πολιτεία και Εκκλησία της Ελλάδος, πάντα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων τους, αντιμετωπίζουν όχι μόνο την πανδημία, αλλά και όσους την εργαλειοποιούν, αναζητώντας ή ακόμη και υποδαυλίζοντας εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας.


Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την συνεργασία προς την κατεύθυνση της επίλυσης χρονιζόντων προβλημάτων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Έθεσε τα κύρια ζητήματα αφ’ ενός μεν της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας με στόχο την υποστήριξη του φιλανθρωπικού έργου και την συμβολή στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης, αφ’ ετέρου δε του νομοθετικού εξορθολογισμού και επικαιροποίησης του πλαισίου του 1945, που αφορά στους Κληρικούς στη χώρα μας.

“Ἡ προοπτική τῆς ἀξιοποιήσεως τῆς ἀναξιοποίητης ἀκίνητης περιουσίας μέ κοινωνική στόχευση καί περιβαλλοντικό πρόσημο ἔχει ἤδη προκαλέσει ἐνδιαφέρον δημόσιων καί ἰδιωτικῶν φορέων καί δεν παύουμε νά ἐλπίζουμε ὅτι τό ὄφελος γιά τό Κράτος καί τήν κοινωνία θά εἶναι οὐσιώδες καί διαρκές.


Συναφῶς ἔχουμε ὑποβάλει στούς ἁρμόδιους Ὑπουργούς προτάσεις γιά τίς παραπάνω πρωτοβουλίες, ὅσο καί ἰδέες γιά τον ἐξορθολογισμό τῆς νομοθεσίας σχετικά μέ τήν διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί τήν ἐκκαθάριση πολυετῶν ἐκκρεμοτήτων μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Εἶναι ἀτυχές ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν χρονίων δυσκολιῶν ὅτι μέχρι σήμερα ἡ Ἐκκλησία κτηματολογικῶς μέν ἐμφανίζεται ὡς ἰδιοκτήτης σημαντικῆς περιουσίας, δημοσιονομικῶς ὅμως παραμένει ἀδύναμη” τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.


 


Για τους κληρικούς

 


Ο κ. Ιερώνυμος τόνισε ότι αυτό ουδεμία επιπλέον πρόσληψη, πέραν των τακτικών και κατ’έτος προγραμματισμένων, συνεπάγεται, ουδεμίας μορφής μονιμοποίηση, και ως εκ τούτου ουδέν πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος.


Συγκεκριμένα τόνισε: Για ζήτημα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί ἐξορθολογισμοῦ τῆς νομοθεσίας περί μισθοδοσίας τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας.


Ἄν καί τό γνωρίζετε πλήρως, ὀφείλω νά διευκρινίσω σέ ἀπάντηση πάσης παρανοήσεως, καλόπιστης καί μή, ὅτι τό ἀνωτέρω πρόβλημα δέν ἔγκειται σέ αἴτημα γιά σύσταση νέων ὀργανικῶν θέσεων, οὔτε γιά δήθεν μονιμοποίηση συμβασιούχων ἤ ὑπεράριθμων κληρικῶν. Οἱ μισθοδοτούμενοι ἀπό τό Δημόσιο κληρικοί μας ἔχουν διορισθεῖ μέ πράξεις νόμιμα δημοσιευμένες στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καί γνωστές στά συναρμόδια Υπουργεία, ἐνῷ κατέχουν θέσεις σέ Ἐνορίες, πού συστήθηκαν ὡς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ἀπό τήν Πολιτεία μέ δικά της διατάγματα.


Ὑφίσταται ἡ ἀνάγκη ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ νόμου 536/1945, ὁ ὁποῖος προέβλεπε συμβολή τοῦ Κράτους στή μισθοδοσία 6.000 ὀργανικῶν θέσεων με βάση τόν τότε πληθυσμό τῆς Χώρας (πού ἦταν περίπου 7,5 ἑκατομμύρια). Ὁ ἀριθμός αὐτός, ἀκόμα καί τότε, ὑπολειπόταν τῶν ὑπηρετούντων κληρικῶν (7.151), καί ἐπί 76 ἔτη δέν ἐπικαιροποιήθηκε. Λόγῳ τῆς ἔκτοτε πληθυσμιακῆς καί οἰκιστικῆς ἀναπτύξεως, τό Κράτος ἵδρυσε νέες Ἐνορίες μέ συνέπεια νά ἔχει ξεπερασθεῖ τό παραπάνω ὅριο. Σήμερα ὑφίστανται 8.168 Ἐνορίες στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί κάθε Ἐνορία ἔχει τουλάχιστον μία 1 ἤ περισσότερες θέσεις κληρικῶν, ἀνάλογα μέ τόν πληθυσμό της, ἀλλιῶς δέν ὑφίσταται ὡς νομικό πρόσωπο. Συνεπῶς, ἀπό πολλῶν ἐτῶν ἡ νομοθετική ρύθμιση τοῦ 1945 ἔχει πάψει νά συμβιβάζεται ὄχι μόνο μέ τόν ἀριθμό τῶν διορισμένων ἐμμίσθων κληρικῶν, ἀλλά καί μέ τόν ἀριθμό τῶν νομικῶν προσώπων, στά ὁποῖα αὐτοί διακονοῦν καί συστήθηκαν ἀπό τό Κράτος. Σημειώνω ὅτι οἱ μισθοδοτούμενοι κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μειώθηκαν ἀπό τό 2011 ἕως τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2021 ἀπό 9.018 σέ 8.300, ἀντίθετα μέ τίς διαδόσεις πρό 4 μηνῶν γιά δήθεν 4.000 νέους διορισμούς κληρικῶν. Ἡ ρύθμιση τῆς ἐκκρεμότητας δέν συνεπάγεται ὁποιοδήποτε πρόσθετο δημοσιονομικό βάρος, οὔτε νομιμοποίηση κάποιας παρανομίας ἤ μετατροπή προσωποπαγῶν θέσεων σέ ὀργανικές. Ἀφορᾷ τόν συντονισμό ἑνός ξεπερασμένου νομοθετήματος πρός τόν σημερινό ὑπαρκτό ἀριθμό τοῦ νομίμως διορισμένου καί μισθοδοτούμενου προσωπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν Ἐνοριῶν μας. Τό ζήτημα τυγχάνει εὐρείας πολιτικῆς συναινέσεως, καθώς καί ή προηγούμενη Κυβέρνηση, ἀνεγνώρισε δημοσίως (μέ τό ἀπό 12 Φεβρουαρίου 2019 σχέδιο συμφωνίας Πολιτείας - Ἐκκλησίας) ὅτι ὀφείλει νά ἀποκαταστήσει αὐτή τήν νομοθετική ἀνακολουθία.

Για την πανδημία και τον εμβολιασμό

 


Επανέλαβε δε την έκκληση για εμβολιασμό και τόνισε την συνεργασία Πολιτείας-Εκκλησία στο θέμα της διαχείρισης της πανδημίας.


“Συνεργαζόμαστε ὅλοι μέ τήν Κυβέρνηση καί τήν ἰατρική κοινότητα, πρός τόν κοινό σκοπό τῆς ἐξαλείψεως τῆς πανδημίας καί τῆς ἐπιστροφῆς σέ κανονικές συνθῆκες ζωῆς. Γι᾿ αὐτό καί ἐπαναλαμβάνουμε τούτη την ὥρα τήν ἔκκληση, τήν ὁποία ἀπηύθυνε ἐν σώματι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος σέ ὅλο τον Ἱερό Κλῆρο καί τόν πιστό τῆς Ἐκκλησίας λαό, ὅτι κατά τήν προσέλευση στούς Ἱερούς Ναούς πρέπει νά τηροῦνται ἐπακριβῶς ὅλα τά μέτρα προστασίας γιά τήν ἀποφυγή ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ καί να πραγματοποιοῦνται οἱ ἀπαραίτητοι διαγνωστικοί ἔλεγχοι.


Ἐπί πλέον ζητοῦμε ἀπό ὅλους, Κληρικούς καί λαϊκούς, νά ἐμβολιασθοῦν, διότι αὐτό εἶναι τό ὑποδεδειγμένο ἀπό τήν ἰατρική κοινότητα οὐσιαστικό μέτρο προστασίας κατά τῆς πανδημίας.


Ὅλα τά παραπάνω ἀποτελοῦν τήν ἐπίσημη θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί τῆς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδοξίας καί ἐφαρμόζονται καί θά ἐφαρμοσθοῦν, σέ συνδυασμό μέ τήν ἀπαρέγκλιτη τήρηση ἐκ μέρους μας τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἐκκλησιαστική τάξη, μέ ἁμοιβαῖο σεβασμό καί κατανόηση τῶν ὁρίων ἑκάστης πλευρᾶς, ἀφοῦ εἶναι ξεκάθαρο ὅτι τό κινδυνεῦον δέν εἶναι ἡ Πίστη μας, ἀλλά ἡ ὑγεία καί ἡ ζωή τῶν πιστῶν.


 


Γενικά η ΔΙΣ


 


“Τα ανωτέρω ζητήματα απασχολούν διαχρονικά την Εκκλησία της Ελλάδος και προφανώς δεν δύνανται να επιλυθούν στο πλαίσιο μίας συνάντησης, αλλά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενδελεχούς και ρεαλιστικής μελέτης” αναφέρει η ΔΙΣ.


O Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του ευχαρίστησε θερμά τον Αρχιεπίσκοπος για την πρόσκληση να παραστεί στις εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, έκανε έναν απολογισμό των σημαντικών αλλαγών που προώθησε η παρούσα Κυβέρνηση έως τώρα για την επίλυση προβλημάτων που ταλάνιζαν την Εκκλησία για πολλά χρόνια και συνεχάρη τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο για την υποστήριξη της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τέλος, επανέλαβε την πρόθεση έναρξης διαλόγου επί των προαναφερθέντων ζητημάτων, με άξονες την κοινωνική συνοχή, τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη διαφάνεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια :