Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ...(ΑΠΟΚ. Θ’)


Η ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ "ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ" ΚΑΙ ΤΩΝ "ΜΕΤΡΩΝ" ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΜΕΡΟΣ 1ο


Γράφει ο Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος Χαρίτων

« Καὶ σὺ Δανιὴλ, ἔμφραξον τοὺς λόγους καὶ σφράγισον τὸ βιβλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως διδαχθῶσι πολλοὶ καὶ πληθυνθῇ ἡ γνῶσις».
(Δαν. ιβ´, 4).

« Εἶπε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος: Ἔρχεται καιρὸς ὅπου οἱ ἄνθρωποι θὰ καταληφθοῦν ὑπό μανίας καὶ θὰ συμπεριφέρονται ὡς παράφρονες. Καὶ ἄν δοῦν κάποιον νὰ φέρεται λογικὰ, θὰ ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του, λέγοντας: « Σὺ εἶσαι παράφρων». Καὶ τοῦτο θὰ τὸ εἰποῦν ἀκριβῶς, διότι δὲν θὰ εἶναι σὰν αὐτούς».( βλ.«Γεροντικὸν-Σταλαγματιὲς ἀπὸ τὴν πατερικὴ σοφία», Μοναχῆς Θεοδώρας Ταμπάκη, Ἱερὰ Μονὴ ἁγίου Θεοδοσίου Ἀργολίδος).

Τὸ ἐμβόλιο (καὶ ἡ μάσκα) εἶναι Θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα καὶ συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν Ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωὴ !

Ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ θεώρηση.

Ὡς ἀφορμὴ, ἡ ὁποία ξεχύλισε τὸ ποτήρι, στάθηκε ἡ ἀνακοίνωσι τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Τὰ ἐμβόλια δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους. 

Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικὸ, καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρίς ὁ ἐμβολιασμός νὰ συνιστᾶ ἔκπτωση απὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωὴ».!!! ( Ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ, 12-13/1/2021).

Ἤ ὅπως εἶπε καὶ ἕνας Ἁγιορείτης « Ἡ μάσκα δὲν ἐπηρεάζει τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ δόγμα...Βᾶλτε μιὰ μάσκα, βρὲ παιδιὰ... Βάλε μιὰ μάσκα, ἐκεῖ καὶ ταπεινώσου καὶ σιώπα» !!! Μέ τὴν ἴδια παράλογη, ἀντιευαγγελικὴ, κοσμικὴ λογικὴ, θὰ μᾶς λένε : « κάνετε καὶ τὸ ἐμβόλιο, βᾶλτε βρέ παιδιὰ καὶ ἕνα τσίπ, , πᾶρτε καὶ τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, νὰ ἡσυχάσουμε, σιώπα καὶ προσκύνα» !

Ὅλα αὐτὲς οἱ πνευματικὲς πτώσεις καὶ παρενέργειες ὀφείλονται στὴν θεοποίησι τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἐποχὴ μας ἡ γνώσις, ἔχει πληθυνθεῖ σφόδρα. Δὲν θεωρεῖτε πιὰ, ἡ γνώσις-ἐπιστήμη, ὡς δῶρο Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο πρὸς ἐξυπηρέτησι τῶν  βιολογικῶν ἀναγκῶν του.  

Ἐπειδὴ «ἐπληθύνθη» ἡ γνῶσις, `` ψήλωσε ὁ νοῦς`` τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὕψωσε τὴν κεφαλή της,  κατὰ τοῦ Δημιουργοῦ, καὶ νόμισε, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει κατασκευάσει σωστὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο, καὶ ἔρχεται τώρα ἡ ἐπιστήμη νὰ διορθώσει τὰ «λάθη» τοῦ Θεοῦ. 

Ἔτσι ὕβριστικῷ τῷ τρόπῳ, διὰ τῆς ἐπιστήμης θέλει νὰ κατασκευάσει ἕνα νέο τύπου ἀνθρώπου τὸν ὑπεράνθρωπο, ἤ ἀνθρωπο-μηχανὴ. Πράγματι ἡ προφητεία τοῦ Μ. Ἀντωνίου ἐπαληθεύεται στὴν ἐποχή μας, καὶ οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καταληφθεῖ ὑπὸ μανίας καὶ συμπεριφέρονται, ὡς παράφρονες, ἄρχοντες, κλῆρος καὶ λαὸς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :